HOME  |  Nieuws  |  Ontmoetingsbijeenkomst partners Sociaal Domein

Ontmoetingsbijeenkomst partners Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 10-02-2017.
archieffoto

Donderdagavond 26 januari hebben partners die actief zijn in het Sociaal Domein elkaar ontmoet. Om kennis te maken. Om te zien wie actief zijn in dit werk en hoe je elkaar snel kunt vinden. De ontmoeting  in de kantine van de gemeentewerf aan de Zijperweg in Schagen was er ook om te bespreken hoe de partners samen de privacy van inwoners bewaken.

Het is belangrijk dat inwoners die problemen hebben de juiste hulp krijgen. Dat geldt voor ouderen en ook voor gezinnen en heel jonge inwoners. De wijkteams van de gemeente werken in hun oplossingen voor de betrokken inwoners samen met partners als de politie, wooncompagnie, leerplichtambtenaar scholen, huisartsen en andere deskundigen. Het helpt dan enorm als deze mensen elkaar kennen en elkaar snel weten te vinden. De ontmoeting was daar ook voor bedoeld. Als samenwerkende partners elkaar kennen, benaderen zij elkaar makkelijker als een probleem moet worden aangepakt. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de betrokkene is geïnformeerd over de samenwerking.

Een andere reden voor de bijeenkomst was privacy-bewaking. Het is handig als de partners in het Sociaal Domein hierover een visie delen. Over hoe zij de persoonlijke levenssfeer bewaken van hun cliënt, de inwoner. Tijdens de ontmoeting sprak Yvonne Sieverts, privacy-expert hierover met de partners. Volgens haar is een goede combinatie tussen probleembespreking en privacy-bewaking goed mogelijk. “Mijn visie is dat privacy-bewustwording een frisse blik geeft op je dienstverlening, ” zegt Yvonne Sieverts. Het werd een levendige bijeenkomst met veel kennismaking en begrip voor elkaars werk.

De succesvolle bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente Schagen. 

De avond was gericht op: interne collega's (wijkteams, leerplicht, uitstroomunit, werk en inkomen, OOV, KCC). Juist zij moeten een inwoner goed kunnen helpen. Daar hebben ze regelmatig overleg voor nodig. Waarbij zij gegevens delen met elkaar. Binnen de privacywetgeving en in de praktijk blijkt dat niet gemakkelijk om te doen. Onze interne collega's werken in het Sociaal Domein samen met instellingen als Wooncompagnie en politie. Daarom waren zij ook aanwezig. De GGD was helaas verhinderd.

Doel van de avond was: dat de verschillende samenwerkingspartners elkaar zouden ontmoeten, beter leren kennen, meer begrip zouden krijgen voor elkaars werk, meer kennis van de privacywetgeving en verkennen waarom het delen van gegevens niet zo gemakkelijk is. 

De conclusie van de avond was dat er overeenstemming is in hoe je elkaar vindt. Communiceer met elkaar, stel vragen aan elkaar, wat is de noodzaak om gegevens te delen, wat is het doel en heb je dit al uitgelegd aan de inwoner? Als hierover instemming is van alle betrokkenen, kunnen gegevens die noodzakelijk gedeeld moeten worden besproken zonder kramp of angst. Soms is de noodzaak heel hoog en moet snel gehandeld worden. Dan geldt dat achteraf altijd uitgelegd wordt wat is gedaan en waarom.

Kortom samenwerken / in gesprek gaan met de inwoner is de basis om beter te kunnen samenwerken met collega’s en externe samenwerkingspartners in het Sociaal Domein.