HOME  |  Nieuws  |  Opgraving en overdracht historische kanonnen

Opgraving en overdracht historische kanonnen

Dit item is verlopen op 22-11-2018.

Op 7 november zijn in het bijzijn van wethouder Jelle Beemsterboer en hoogheemraad Jan Kramer twee historische kanonnen uitgegraven. Ze zaten in de grond bij de voormalige buitenplaats Croon en Bergh aan de Grote Sloot 91 in Burgerbrug. Archeoloog John van Lunsen schenkt, mede namens de Wooncompagnie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de kanonnen aan de gemeenschap, aan gemeente Schagen.

Bijzondere vondst

De kanonnen zijn bij toeval gevonden door archeoloog John van Lunsen. De kanonnen zijn vermoedelijk uit 18e eeuw. Zij gaven, aan weerszijden van de oprit, de ingang van voormalige buitenplaats 'Croon en Bergh' aan. Het historisch materiaal zat in een berm die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in eigendom heeft. Dankzij hoogheemraad Jan Kramer is de uitgraving nu mogelijk geworden. De nabijgelegen zorgboerderij is eigendom van de Wooncompagnie. Beide organisaties schenken de kanonnen aan de gemeente.

Kannonnen als entreepaaltje

In onbruik geraakte – of verouderde- kanonnen werden vaker als markering van een toegang gebruikt; voor 2/3 deel verticaal ingegraven, waarbij het nog zichtbare bovengrondse deel van de loop gelijkenis vertoond met het later bekende 'Amsterdammertje' (paaltje). In de loop van het kanon werd een overmaats kogel geslagen om het open gat af te sluiten, waarmee het uiteinde van de loop tevens een afgeronde vorm kreeg. Bij een aantal buitenverblijven in de Zijpe stonden in het verleden 'afgedankte' kanonnen naast de inrit van de boerderij.

Zeldzaam

Veel van dit soort kanonnen werden in de jaren '60 van afgelopen eeuw opgeruimd; voor oud ijzer en particuliere verkoop. De kanonnen die dit lot ontliepen, waren inmiddels niet meer zichtbaar, verscholen of weggezakt onder maaiveldhoogte in bermen. Deze van ‘Croon en Bergh’ zijn daar een voorbeeld van.

Vervolg

Nu de kanonnen zijn uitgegraven en verplaatst naar de gemeentewerf, worden ze gerestaureerd. Daarna krijgen ze een gepaste plaats.