HOME  |  Nieuws  |  Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor ‘Kust op Kracht’

Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor ‘Kust op Kracht’

Dit item is verlopen op 03-05-2017.

De Culturele Prijs Noord-Holland gaat naar kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikt de prijs op woensdag 19 april uit.  Het is de 26e keer dat deze prijs door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland wordt toegekend.

Uniek kustversterkingsproject

‘De eeuwenlange strijd tegen het water is met dit unieke kustversterkingsproject in een nieuwe fase gebracht. Een knap staaltje Hollands vernuft en vakmanschap, maar ook een krachtig voorbeeld van maatschappelijke vitaliteit: hoe een idee én ideaal - via de route van natuur - duurzaam wordt uitgevoerd met betrokkenheid én inbreng van velen in de omgeving’, aldus het juryrapport van het Cultuurfonds

Kust op Kracht is een samenwerkingsproject van meerdere partijen, waaronder Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Mede door hun inzet is extra natuur gerealiseerd, zo vindt het Cultuurfonds. Andere samenwerkingspartners van Kust op Kracht zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Bergen en Schagen.

Culturele Prijs Noord-Holland

De Culturele Prijs Noord-Holland is in 1990 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder of op het gebied van natuurbehoud.  Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden en een kunstwerk, dit jaar ontworpen door de jonge talentvolle kunstenaar in opleiding Asefeh Tayebani, leerling van de Gerrit Rietveld Academie.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Berhard Cultuurfonds Noord-Holland is een van de twaalf provinciale afdelingen.