HOME  |  Nieuws  |  Regeling Open Club Initiatieven

Regeling Open Club Initiatieven

Dit item is verlopen op 20-08-2018.

Een sportief initiatief buiten de gebaande paden, daar hebben we geld voor. Heeft u een idee of een actie op het gebied van Sport en Bewegen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling ‘Open Club initiatieven’.

Met deze regeling stimuleren we als gemeente incidentele initiatieven op het gebied van Sport en Bewegen. De voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen en de kwaliteitscriteria zijn in overleg met de adviesraden opgesteld.

Sport en Bewegen verbindt en maakt het mogelijk dat iedereen kan participeren. Vaak weten mensen niet wat vlakbij voor leuks te doen is op sportief gebied. Zij leren veel van mensen die laten zien wat er gebeurt en wat je kan doen in de eigen buurt en omgeving. Als gemeente stimuleren we graag verenigingen en instellingen om samenwerking te zoeken, mogelijk met ondersteuning van inwoners die meer willen deelnemen aan de samenleving.

Het doel is het stimuleren van innovatieve, onderscheidende en incidentele initiatieven op het gebied van sport en bewegen. Dus buiten de bestaande sport- en beweegactiviteiten. De initiatieven moeten zijn voor de inwoners van Schagen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit deze regeling is het wel noodzakelijk dat het verzoek voldoet aan een aantal voorwaarden en kwaliteitscriteria.

Op de pagina 'Regeling open club initiatieven' staat hoe u een verzoek kunt indienen en waar het aan moet voldoen.

Als gemeente hopen we dat er vele creatieve initiatieven ontstaan.