HOME  |  Nieuws  |  Schagen houdt het boombestand veilig

Schagen houdt het boombestand veilig

Dit voorjaar zijn alle bomen in onze gemeente geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat wij 295 bomen moet kappen omdat ze anders onveilig worden. Een deel daarvan is aangetast door ziektes. Niet alleen de iepen hebben last van een besmettelijke ziekte. Ook paardenkastanjes en essen worden ziek door respectievelijk de kastanjebloedingziekte en de essentaksterfte. Wethouder Hans Heddes; “Het lijkt een behoorlijk aantal dat we nu moeten kappen. Toch is dit minder dan 1% van alle 36.620 bomen die in ons eigendom zijn. Als de veiligheid van de inwoners in het geding komt, moeten ze helaas gekapt worden.”

Locaties

De te kappen bomen staan verspreid over de hele gemeente. Een paar plekken springen eruit omdat daar relatief veel bomen worden gekapt. Aan Warmenhuizerweg in Warmenhuizen worden 20 essen in de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad weggehaald. Deze essen zijn ernstig aangetast door de essentaksterfte. In Petten bij de Tankvallen halen wij 15 bomen weg in de beplanting tussen De Singel en de Bergeendstraat weg. Het gaat om 6 zieke iepen en om bomen met dood hout in de kroon. Ook in Groote Keeten bij het Sandepark worden 12 bomen gekapt, 10 daarvan zijn zieke iepen. De andere 2 bomen hebben ook dood hout in de kroon. Op de digitale kaart kunt u alle bomen zien die gekapt worden.

Werkzaamheden

In juli starten wij met het kappen van de bomen. Eerst worden de zieke bomen en de bomen waar al een kapvergunning voor is, gekapt. In september of oktober is deze klus klaar. Op plaatsen waar het voor de groenstructuur en uitstraling van de omgeving van belang is, planten wij aankomende winter bomen terug. In de meeste gevallen komen die op dezelfde plek te staan. In sommige gevallen zoeken wij een plek in de buurt als dit beter is voor de boom of voor de omgeving.

Welke bomen terug geplant worden en waar ze precies komen te staan staat in het najaar op onze pagina. Wij planten meer verschillende boomsoorten door elkaar heen. Dit geeft meer biodiversiteit en hiermee wordt voorkomen dat in de toekomst hele straten gekapt moet worden door boomziektes.

Foto: We gaan meerdere soorten bomen door elkaar terug planten voor meer biodiversiteit, zoals hier aan de Andries Dekkerweg bij Waarland.