HOME  |  Nieuws  |  Start vervangen LED-verlichting in Schagen

Start vervangen LED-verlichting in Schagen

Dit item is verlopen op 19-07-2018.

Deze zomer starten de werkzaamheden voor de vervanging van de openbare verlichting door LED-verlichting in de stad Schagen. Deze werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Schagen uitgevoerd door Ziut BV en Van Vuuren.

Voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de gemeente in samenwerking met Ziut BV de bewoners door middel van een inloopbijeenkomst. Naast informatie over de werkzaamheden kunnen de inwoners ook gelijk het ‘nieuwe licht’ ervaren. Wethouder Hans Heddes; “Door efficiënt om te gaan met openbare verlichting is grote winst te boeken. Niet alleen in geld en voor het milieu, maar ook vanwege meer veiligheid en minder lichthinder en storingen. Omdat dit licht een andere beleving geeft, willen wij met deze inloopbijeenkomst de bewoners alvast laten ervaren hoe de verlichting straks in hun wijk zal zijn. ”

Inloopbijeenkomsten

In augustus start de eerste fase en worden de lampen in stad Schagen vervangen. Woensdag 11 juli van 19.30 uur – 21.00 uur wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd voor stad Schagen. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om de nieuwe verlichting te ervaren. Ziut BV organiseert dit jaar nog 6 andere bijeenkomsten in de hele gemeente. Inwoners van gemeente Schagen krijgen vlak voor een bijeenkomst in hun buurt een uitnodiging van Ziut BV in de brievenbus.

LED-verlichting

LED-verlichting is energiezuinig, vermindert de CO²-uitstoot, is minder storingsgevoelig en vraagt minder onderhoud. Het ombouwen van de openbare verlichting draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Schagen. Naast kostenbesparing, geeft LED-verlichting ook een andere beleving. Deze witte LED-verlichting geeft een betere kleurherkenning op straat waardoor de sociale veiligheid verbetert. In totaal worden 640 lichtmasten en 11.260 verlichtingsarmaturen vervangen. Daarnaast worden er nog 165 sierarmaturen omgebouwd, zodat ook die voorzien kunnen worden van LED-verlichting.

Meer informatie staat op onze projectpagina over de LED-verlichting.