HOME  |  Nieuws  |  Transformatie van Petten gaat in 2019 door

Transformatie van Petten gaat in 2019 door

Dit item is verlopen op 14-02-2019.

De afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen gedaan in en om dorp Petten. Van maandag 11 februari tot uiterlijk donderdag 18 april gaat de gemeente Schagen door met de deelprojecten. “Samen met de klankbordgroep en inwoners hebben wij plannen gemaakt om Petten beter bereikbaar, veiliger en mooier te maken”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Het plein in de dorpskern is al heel mooi geworden. Nu is het tijd om de overige plannen uit te voeren.”

Deelprojecten

Bij de noordelijke en zuidelijke strandopgang wordt ‘het duin over de dijk’ aangebracht. Aan de achterzijde van de Noordzeestraat maakt de gemeente een mooi nollenlandschap. Het botenhuis krijgt een nieuw locatie bij de zuidelijke strandopgang. Deze werkzaamheden voert Cultuurtechnisch aannemer Vermaire uit Breezand uit.

Ook worden de Zijperweg, de Spreeuwendijk en de Zuiderhazedwarsdijk opnieuw geasfalteerd en komen er maatregelen waardoor de inrichting van de wegen beter past bij de geldende maximum snelheid. De kruisingen Zijperweg-Zuiderhazedwarsdijk en Spreeuwendijk-Korfwaterweg worden hierbij volledig heringericht. Deze werkzaamheden voert Strukton uit.

Planning

De uitvoering start op maandag 11 februari en zijn uiterlijk op donderdag 18 april (voor het paasweekend) gereed. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Eventuele afsluitingen en omleidingen worden met duidelijke verkeersmaatregelen aangegeven. De gemeente zorgt ervoor dat het plein en alle woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kan contact op worden genomen met de projectleider van de gemeente Schagen, Stefan Huitsof met de toezichthouder van de gemeente Schagen, Jacob Koopman, via (0224) 210 400 of via het contactformulier.