Sluit venster x

Afspraak in het gemeentehuis?

In verband met de coronamaatregelen is de hoofdingang van het gemeentehuis gesloten. Als u een afspraak heeft, kunt u bij de hoofdingang het telefoonnummer bellen dat daar is aangegeven. Dan zal de deur voor u worden geopend. Kom niet te vroeg. U voorkomt daarmee dat u teveel met anderen in contact komt.

Let op! Het maken van een afspraak is altijd gratis.

Meer informatie vindt u ook op onze pagina Informatie over het coronavirus

HOME  |  Nieuws  |  Werkavond gemeenteraad Omgevingsvisie gemeente Schagen

Werkavond gemeenteraad Omgevingsvisie gemeente Schagen

Op maandagavond 18 januari praat de gemeenteraad over de 50% versie van de Omgevingsvisie gemeente Schagen. In deze bijeenkomst bepalen de raadsleden of de versie met inwoners, instellingen en ondernemers besproken kan worden. Of er aanvullingen nodig zijn en of er keuzemogelijkheden zijn die ze aan inwoners, instellingen en ondernemers voor willen leggen.

Burgemeester Marjan van Kampen: “In dit intensieve traject hebben we veel input opgehaald van onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om te komen tot de formulering van de waardenkaart en speerpunten. We zijn heel dankbaar voor alle input en de betrokkenheid van velen, ook tijdens de coronatijd hebben we waardevolle input gekregen. De gemeenteraad bespreekt 18 januari of we verder kunnen met de volgende stap: de 2e week van de Omgevingsvisie. Begin maart komen we dan bij alle betrokkenen terug om te verfijnen en te verbeteren.”

50% versie; waarden en speerpunten die veel mensen belangrijk vinden

De 50% versie van de Omgevingsvisie bestaat uit een Waardenkaart en Speerpunten. Om de Waardenkaart en Speerpunten te maken vonden gesprekken plaats met jongeren, experts, dorpsraden en bewoners. Ook gaven 385 mensen in een enquête aan wat zij belangrijk vonden. Al deze informatie is opgehaald in de eerste helft van 2020 en verwerkt in de 50% versie van de Omgevingsvisie.

Waardenkaart en Speerpunten als basis voor plannen

De Waardenkaart gaat over bestaande waarden die veel mensen belangrijk vinden. De Speerpunten geven aan welke doelen de gemeente samen met bewoners, instellingen en ondernemers wil bereiken. Waarden en Speerpunten betrekken wij bij het maken van plannen; plannen van de gemeente zelf en plannen van bewoners en ondernemers. De Waardenkaart en de Speerpunten zijn daarom een belangrijke basis voor de Omgevingsvisie.

Meepraten over de Omgevingsvisie

In de week van 1 maart organiseren wij een tweede week van de Omgevingsvisie. Dan kunnen inwoners meepraten over de 50% versie van de Omgevingsvisie. Voor meer informatie volg de sociale media van de gemeente of ga naar de website van de Omgevingsvisie.

De werkbijeenkomst van de gemeenteraad is te volgen op schagen.raadsinformatie.nl