HOME  |  Nieuws  |  Werkgroep Tuitjenhorn voor aanpak overlastgevers

Werkgroep Tuitjenhorn voor aanpak overlastgevers

In de eerste week van februari 2020 vond een ontmoetingsavond plaats in Tuitjenhorn. We spraken met inwoners en politie over overlast-gevende jeugd. Aan het einde van de avond was iedereen het erover eens dat een werkgroep nodig is. Een groep die samen gaat kijken naar wat wij samen met de buurt kunnen doen tegen dit probleem.

Aanleiding voor de bijeenkomst was het incident op Oudejaarsavond. Jongeren belaagden een vrouw uit Tuitjenhorn. Omdat zij iets had gezegd over hun vuurwerk-afsteken. Uit een gesprek met ons bleek toen dat het dorp veel meer onrust ervaart. Daar wilden wij en de politie een beter beeld van krijgen. Vandaar dat de avond werd georganiseerd, waar rond de honderd inwoners bijeen kwamen.

Intimidatie, vernielingen, vuurwerk gerelateerde overlast en dat al vanaf september, zwaar vuurwerk en vernieling van auto’s, ingegooide ramen, diefstal uit tuinen. Het voorheen zo rustige dorp ervaart veel meer overlast dan voorheen. Vooral oudere inwoners voelen zich daardoor onveilig. Naar hun zeggen helpt aanspreken niet. Omdat de betreffende jeugd hen uitlacht, intimiderend reageert met grote mond en het gedrag niet verandert. Het gaat uiteraard niet om alle jeugd uit Tuitjenhorn, maar alleen een bepaalde groep. De jeugd die overlast geeft, schijnt zich op een plek te verzamelen en van daaruit door het dorp te trekken.

Wijkagent Cees Stoop vertelde wat de politie doet om daders op te sporen. Ook BOA’s waren aanwezig. Daaruit bleek dat het dorp meer behoefte heeft om samen te kijken naar oplossingen. Acht inwoners hebben zich aangemeld voor een werkgroep. Samen met de politie, jongerenwerker en ons kijken zij wat te doen is aan de overlast gevende jeugd. De eerste vergadering wordt binnenkort gepland.