HOME  |  Privacy statement

Privacy statement

Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In dit privacy statement geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wat zijn persoonsgegevens, waarvoor gebruiken wij ze en hoe gaan wij hier mee om? Meer informatie

Uw rechten

Wat zijn de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens? Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet alle informatie. Meer informatie

Bezoek aan de website

Als u een van onze websites bezoekt, registreren wij uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Meer informatie

Privacy en gebruik gegevens door ons wijkteam

Voor het oplossen van uw vraag of probleem kan het wijkteam Schagen uw persoonsgegevens nodig hebben. Welke gegevens wij nodig hebben, is afhankelijk van uw vraag. Wij gebruiken alleen de gegevens die wij nodig hebben om een oplossing te vinden. Meer informatie