Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Wij geven op verschillende manieren informatie over wat wij als gemeente doen. Wij doen dit bijvoorbeeld via persberichten en via de website overheid.nl. U kunt ons ook vragen om bepaalde documenten openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.

Wob-verzoek doen

U kunt een Wob-verzoek doen door een brief naar ons te sturen. Schrijf een brief met daarin:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • uw handtekening 
  • waarover u informatie wilt ontvangen
  • om welke documenten het gaat
  • hoe u de informatie wilt ontvangen of bekijken

Stuur uw Wob-verzoek naar het adres:

Gemeente Schagen 
Postbus 8
1740 AA Schagen

Het is niet mogelijk om een Wob-verzoek digitaal te doen. Het kan dus niet via bijvoorbeeld e-mail. 

Behandeltermijn

Wij beslissen binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek. Deze periode kan worden verlengd met 4 weken. 

Wij sturen u een brief waarin we schrijven wat ons besluit is over uw Wob-verzoek. 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ons dat laten weten. Dat doet u door bezwaar te maken

Kosten

Wij brengen kosten in rekening voor het verstrekken van kopieën.