Kandidatenstelling

Inleveren kandidatenlijst

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tussen 9.00 en 17.00 uur moeten de gemachtigden van de politieke partijen de kandidatenlijst inleveren. Dit moet samen met de bijbehorende documenten en de USB stick. Formulieren voor de kandidaatstelling zijn te downloaden op de website kiesraad.nl.

Het inleveren van de stukken moet bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 in Schagen.

Vooraf beoordelen

Om de inlevering van de kandidatenlijst soepel te laten verlopen, verzoeken wij u op donderdag 20 januari op afspraak de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen.

Welke stukken moet u inleveren bij de kandidaatstelling?

 1. Kandidatenlijst (model H1)
 2. Instemmingsverklaring.
  Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming worden ingeleverd(model H9). Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen.
 3. Kopie geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat.
  Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het Burgerservicenummer (BSN) op de achterzijde. Ook de achterzijde van het legitimatiebewijs moet dus gekopieerd worden.
 4. Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon die de stukken inlevert.
 5. Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst.
  Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd. Hierop staat dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om dit te doen (Model H 3-1).
 6. Verklaringen van voorgenomen vestiging.
  Van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden ingeleverd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich, in geval van benoeming, in de gemeente Schagen te vestigen.