Klimaatverandering: Vergroening en Biodiversiteit

Vergroening van onze leefomgeving is een belangrijke manier om onze leefomgeving te verbeteren. Het is niet alleen goed voor ons welzijn, het is ook goed voor het ecosysteem: de planten en dieren.

Ook in Schagen is er toenemende aandacht voor (klimaatbestendig) groen in de steden en kernen. Het draagt positief bij aan  problemen zoals hittestress, water vasthouden en de verbetering van leefkwaliteit van inwoners. We leggen de nadruk op klimaatbestendig groen, vanwege watervraag, droogte en verdamping. Door de terugloop van biodiversiteit in het landelijk gebied, wordt behoud en versterking van biodiversiteit in steden steeds belangrijker. Maar, niet overal kunnen bepaalde planten of bomen geplaatst worden vanwege de waterbeschikbaarheid en vanwege (nieuwe) exoten/insecten in de stad. Daarbij is groen een belangrijke factor voor het in stand houden van een goede populatie van vogels en insecten, zoals bijen.

Door klimaatverandering krijgen we wel te maken met nieuwe plaagdieren en exoten, zoals de eikenprocessierups en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze zorgen voor overlast en schade.

Groenvoorzieningen zijn lastig te financieren, ze zijn vaak een sluitpost bij gebiedsontwikkeling. Daarbij komt dat er geen landelijke standaarden en richtlijnen zijn voor groen en biodiversiteit. Langs de weg van klimaatadaptatie zetten wij ons in voor meer toegankelijk en functioneel groen.