Nieuw bestemmingsplan voor Lagedijk

Nieuw bestemmingsplan voor Lagedijk

Nieuw bestemmingsplan voor Lagedijk

In 2017 begon dit project, waarbij we vooral wilden samenwerken met belanghebbenden. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet kozen we een informele aanpak, met samen (zelf) maken, begrijpelijk schrijven, lean werken en participatie door belanghebbenden. Het doel? Een eenvoudig en overzichtelijk plan voor iedereen. Er waren gesprekken met belanghebbenden, we haalden informatie, wensen en ideeën op. We bespraken dat weer tijdens een discussiebijeenkomst en tenslotte stelden we uitgangspunten vast voor het bestemmingsplan.

Eerst luisteren, dan delen

Alle informatie die we hebben opgehaald deelden we tijdens een bijeenkomst op dinsdag 11 juli 2017. Hier zijn ook weer ruim 70 belangstellenden op afgekomen. Een impressie van deze avond vindt u op de pagina 'Bijeenkomst 11 juli'.

Nieuw voor ons: spannend!

Op deze manier een bestemmingsplan maken is nieuw voor ons. Dat vinden wij best wel spannend! We willen graag op een nieuwe, moderne manier plannen maken. Niet vanachter ons bureau, maar met inwoners en ondernemers samen. Op een manier dat we écht met elkaar in gesprek zijn.

Richting bepalen bestemmingsplan

De afgelopen periode hebben we alle wensen en ideeën gewogen en vergeleken met de belangen zoals het sterk houden van de binnenstad van Schagen. Het college heeft 19 december 2017 een besluit genomen over de belangrijkste punten voor het nieuwe bestemmingsplan voor Lagedijk. Hierover leest u meer op de pagina 'Kaderbesluit 2017'.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet snel naderbij komt,  hebben we in 2018 besloten om een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ te maken. Dit is een ‘omgevingsplan’, dat geheel volgens de toekomstige Omgevingswet wordt ingericht. De daarvoor benodigde toestemming van de rijksoverheid  is inmiddels aan ons  verleend.

Het omgevingsplan gaat veel verder dan het bestemmingsplan. Er kunnen regels in staan over activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Naast ruimtelijke onderwerpen, gaat het dan ook om milieu, (sociale) veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Om die nieuwe onderwerpen goed in het omgevingsplan te verwerken, voerden we gesprekken met zowel interne als externe deskundigen (zoals OD NHN, GGD, de Veiligheidsregio, geluidsdeskundigen en de provincie). Hun input hebben we verwerkt.

Het proces heeft dus niet stil gelegen. Door dit alles is de planning helaas wel uitgelopen.

Nieuwe planning

Wij werken nu aan het concept omgevingsplan. Zoals in het project is afgesproken gaan we aan de degenen die zich hebben aangemeld (de ‘meeleesgroep’) specifiek vragen of het plan leesbaar en begrijpelijk is. Dit doen we door middel van 'botsproeven'

Wij streven er naar om het omgevingsplan in het eerste kwartaal van 2020 door de raad te laten vaststellen.

Onze planning is nu als volgt:

planning bestemmingsplan
Omschrijving data
Botsproeven Oktober 2019
Beeldvormende vergadering (gemeenteraad) 16 september 2019
Ontwerp ter visie Eind november 2019 tot begin 2020
Oordeelsvormende vergadering (gemeenteraad) 3 maart 2020
Besluitvormende vergadering (gemeenteraad) 31 maart 2020