HOME  |  Leven & Ondernemen  |  2 euro per jaar per inwoner voor dorpsraden, wijkverenigingen en wijkpanel

2 euro per jaar per inwoner voor dorpsraden, wijkverenigingen en wijkpanel

Alle dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel krijgen ieder jaar 2 euro per inwoner. Dit geld mogen zij vrij besteden naar eigen inzicht. Bijvoorbeeld aan kleine projecten, evenementen of initiatieven van inwoners. Hoeveel de dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel precies krijgen, hangt af van het aantal inwoners dat in het gebied van de dorpsraad, wijkvereniging of het wijkpanel woont.

Waarom?

Met deze 2 euro per jaar per inwoner willen wij een bijdrage leveren aan initiatieven die de lokale samenleving versterken. Zonder bureaucratische rompslomp, maar gewoon zelf te besteden vanuit vertrouwen. De raad heeft dit besloten bij het vaststellen van de begroting 2019. In 2019 krijgen de dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel het geld voor het eerst. Zij krijgen het geld tegelijk met hun jaarlijkse subsidie.

Geen dorpsraad in uw dorp?

In onze gemeente zijn 11 dorpsraden, 2 wijkverenigingen en één wijkpanel, die deze 2 euro per inwoner ontvangen. Deze vertegenwoordigen niet álle kernen in de gemeente Schagen. Voor de kernen die geen dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel hebben, houden wij het geld apart. Woont u in een dorp of wijk waar geen dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel is? Dan kunt u bij onze gebiedscoördinatoren een initiatief indienen en daarvoor geld vragen. Ook hiervoor geldt dat u dit naar eigen inzicht mag invullen. Wél kijken wij in dat geval voor welk gebied – en dus hoeveel inwoners - het initiatief is en of daar een dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel actief is, die deze 2 euro per inwoner ontvangen. Ook kunnen inwoners er voor kiezen een dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel op te richten.

Wat gebeurt er met het geld?

Wilt u weten wat uw dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel met het geld gaat doen of heeft gedaan? Neem dan met hen contact op. De dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel hoeven geen verantwoording aan ons af te leggen over wat zij met het geld hebben gedaan of gaan doen.

Hoeveel geld per dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel in 2019?

Dit jaar heeft de gemeente aan vrijwel alle dorpsraden en wijkverenigingen € 2,- per inwoner van hun gebied uitgekeerd. Dat geld kunnen zij naar eigen inzicht besteden voor initiatieven in hun buurt, dorp of wijk. Hoeveel geld er is nu besteed?  En aan wie? Dit kunt u zien in het onderstaande overzicht. Woont u in één van deze gebieden en heeft u een idee voor uw buurt, dorp of wijk? Neem dan contact op met uw dorpsraad of wijkvereniging.

40% is nog niet uitgekeerd in gebieden zonder dorpsraad/wijkvereniging

Ongeveer 60% van de inwoners van de gemeente Schagen woont in een gebied waarin men zich op een of andere manier heeft verenigd en aan wie dus geld beschikbaar is gesteld(zie overzicht hieronder). Ongeveer 40% van het totale bedrag is dus nog niet uitgekeerd! Dat staat gereserveerd voor mensen die wonen in een gebied waar men zich niet verenigd heeft of waarin de dorpsraad ervoor heeft gekozen het bedrag te parkeren bij de gemeente. Als u wilt weten of u in zo’n gebied woont, kunt u dat zien op de overzichtskaart.

Ook voor u is dit geld beschikbaar! Heeft u een goed idee voor uw dorp, wijk of buurt, laat het dan weten aan één van de gebiedscoördinatoren. Zij kunnen samen met u meedenken om uw initiatief te laten slagen!

Uitgekeerde bedragen in 2019

Dorpsraad of wijkvereniging Bedrag
Dorpsraad Burgerbrug e.o. € 2.356,-
Stichting Dorpshuis Dirkshorn e.o. € 4.940,-
Dorpsraad Eenigenburg € 356,-
Algemeen Dorpsbelang Oudesluis € 2.187,-
Dorpsraad Petten € 4.040,-
Wijkvereniging Groeneweg € 11.866,-
Wijkvereniging Hoep Zuid € 3.120,-
Wijkvereniging Waldervaart € 8.536,-
Dorpsraad  Schagerbrug € 4.906,-
Stichting Dorpsraad Sint Maarten e.o. € 3.268,-
Stichting Dorpsraad Tuitjenhorn e.o. € 8.296,-
Stichting Dorpsraad Waarland € 5.912,-
Stichting Dorpsraad Warmenhuizen e.o. € 12.904,-
Dorpsraad ‘t Zand € 5.570,-