HOME  |  Leven & Ondernemen  |  2 euro per jaar per inwoner voor dorpsraden, wijkverenigingen en wijkpanel

2 euro per jaar per inwoner voor dorpsraden, wijkverenigingen en wijkpanel

Alle dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel krijgen ieder jaar 2 euro per inwoner. Dit geld mogen zij vrij besteden naar eigen inzicht. Bijvoorbeeld aan kleine projecten, evenementen of initiatieven van inwoners. Hoeveel de dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel precies krijgen, hangt af van het aantal inwoners dat in het gebied van de dorpsraad, wijkvereniging of het wijkpanel woont.

Waarom?

Met deze 2 euro per jaar per inwoner willen wij een bijdrage leveren aan initiatieven die de lokale samenleving versterken. Zonder bureaucratische rompslomp, maar gewoon zelf te besteden vanuit vertrouwen. De raad heeft dit besloten bij het vaststellen van de begroting 2019. In 2019 krijgen de dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel het geld voor het eerst. Zij krijgen het geld tegelijk met hun jaarlijkse subsidie.

Geen dorpsraad in uw dorp?

In onze gemeente zijn 11 dorpsraden, 2 wijkverenigingen en één wijkpanel, die deze 2 euro per inwoner ontvangen. Deze vertegenwoordigen niet álle kernen in de gemeente Schagen. Voor de kernen die geen dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel hebben, houden wij het geld apart. Woont u in een dorp of wijk waar geen dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel is? Dan kunt u bij onze gebiedscoördinatoren een initiatief indienen en daarvoor geld vragen. Ook hiervoor geldt dat u dit naar eigen inzicht mag invullen. Wél kijken wij in dat geval voor welk gebied – en dus hoeveel inwoners - het initiatief is en of daar een dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel actief is, die deze 2 euro per inwoner ontvangen. Ook kunnen inwoners er voor kiezen een dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel op te richten.

Wat gebeurt er met het geld?

Wilt u weten wat uw dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel met het geld gaat doen of heeft gedaan? Neem dan met hen contact op. De dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel hoeven geen verantwoording aan ons af te leggen over wat zij met het geld hebben gedaan of gaan doen.

Hoeveel geld per dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel?

Hoeveel geld een dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel krijgt, hangt af van hoeveel inwoners er in hun gebied wonen. Wij hebben alle dorpsraden, wijkverenigingen en het wijkpanel een mail gestuurd, waarin wij hen gevraagd hebben welk gebied precies onder hun dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel valt. Heeft uw dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel deze mail niet gehad? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Niet alle dorpsraden, wijkverenigingen en wijkpanels willen aanspraak maken op de 2 euro per inwoner en hebben er daarom vanaf gezien het te ontvangen. Heeft u vragen over de 2 euro per inwoner? Of wilt u een dorpsraad, wijkvereniging of wijkpanel in uw gebied oprichten? Neem dan contact op met één van onze gebiedscoördinatoren.