HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Aanpak van weesfietsen bij het station

Aanpak van weesfietsen bij het station

Weesfietsen zijn fietsen die ongebruikt in de fietsenstalling worden achtergelaten. Hierdoor zijn er minder vrije plaatsen in de stalling beschikbaar, met als gevolg dat er fietsen buiten de stalling worden neergezet. Dit gebeurt vooral bij het NS treinstation.

Weesfietsen en verkeerd geparkeerde fietsen zijn een doorn in het oog van vele treinreizigers en omwonenden van het station.

De gemeente heeft daarom samen met Stichting Wonen Plus Welzijn (Wpw) een project bedacht waarbij de Stichting haar werkleerplaats inzet. Deze werkleerplaats wordt Factorie genoemd. Hier werken en leren mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die van een uitkering leven en moeilijk aan een baan komen. In de Factorie doen zij werkervaring op of vinden er een zinvolle dagbesteding en leggen er contact met andere mensen. Door aan een project als dit mee te doen worden mensen actief, doen ze mee in de samenleving en lossen een concreet probleem op.

Werkwijze

De gemeente  controleert regelmatig,  samen met deelnemers vanuit Wpw,  in de fietsenstallingen bij het station. Als een fiets verkeerd geparkeerd staat of zichtbaar niet gebruikt wordt, hangen zij een label  aan de fiets. Hierdoor krijgt de eventuele eigenaar van de fiets eerst de kans om deze zelf weg te halen. Staat de gelabelde fiets na 1 maand nog in de stalling? Dan verwijdert de gemeente de fiets. Verwijderde fietsen kunnen tot uiterlijk 13 weken na verwijdering worden teruggehaald bij werkleerbedrijf De Factorie aan de Zijperweg 14 in Schagen.

Wordt een fiets niet opgehaald? Dan wordt de fiets in de werkleerplaats van de Factorie opgeknapt of gesloopt. Bruikbare fietsen worden uitgeleend aan mensen die niet over een fiets beschikken. Bijvoorbeeld aan mensen die vanuit het buitenland in Schagen komen wonen.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina met de veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag dan kunt u contact opnemen met Lianne van Delden, beleidsmedewerkster Samenlevingszaken. Ze is te bereiken via telefoonnummer (0224) 210 400.