HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Activiteitensubsidie

Activiteitensubsidie

Een activiteitensubsidie is een subsidie voor activiteiten van een organisatie waarbij in beginsel geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die zij ontvangt.

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een activiteitensubsidie, raadpleeg dan de ‘algemene subsidieverordening gemeente Schagen 2015’ en het ‘subsidiebeleid gemeente Schagen 2015’.

U kunt een activiteitensubsidie aanvragen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen vóór 15 oktober. Zorg ervoor dat u de meest actuele ledenlijst, een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een kostenraming bij de hand hebt. De subsidies worden jaarlijks in november door de raad vastgesteld.

Aanvraag activiteitensubsidie