HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Concept ontwikkelvisie Stad Schagen

Concept ontwikkelvisie Stad Schagen

Schagen is een populaire stad en groeit aan alle kanten, zowel in het centrum als aan de randen. De vraag naar meer woningen, sportvoorzieningen, tijdelijke functies, recreatieve functies, bedrijven, enzovoort zorgt dat er meer ruimte nodig is. Andere belangrijke vragen die op ons afkomen zijn: Hoe houden we onze stad goed bereikbaarheid, zowel via de weg, spoor, fiets en te voet? Hoe kunnen we in de stad gezond blijven leven? Waar en hoe kunnen we de stad verduurzamen, vergroenen en klimaatadaptiever maken? En hoe houden we ook het centrum aantrekkelijk? Hiervoor hebben wij een concept Ontwikkelvisie Stad Schagen gemaakt. Met dit concept gaan wij samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, instellingen en anderen aan de slag om tot een definitieve Ontwikkelvisie te komen. Deze concept ontwikkelvisie verkent een ambitieus toekomst perspectief voor de stad Schagen, de stip op de horizon.

Meer informatie volgt later.