HOME  |  Leven & Ondernemen  |  De gemeente Schagen gaat bomen kappen

De gemeente Schagen gaat bomen kappen

Foto: Door essentaksterfte aangetaste bomen aan de Warmenhuizerweg

In het voorjaar hebben we alle bomen van de gemeente Schagen laten inspecteren. Hier uit blijkt dat we 295 bomen moeten kappen omdat ze onveilig gaan worden. Dat is een behoorlijk aantal maar het is minder dan 1% van alle 34.000 bomen die in eigendom zijn bij de gemeente Schagen. Een groot deel van de bomen die we moeten kappen zijn aangetast door een ziekte.

Waarom gaan we deze bomen kappen?

De bomen die we gaan kappen zijn in slechte conditie. Snoeien is niet meer genoeg om deze bomen weer veilig te maken. We moeten de bomen kappen omdat ze anders onveilig worden in de nabije toekomst. Er kunnen bijvoorbeeld dode takken uit de bomen vallen en dat willen we natuurlijk voorkomen. Een flink deel van de te kappen bomen (47 stuks) zijn aangetast door een ziekte. Niet alleen de iepen hebben last van een besmettelijke ziekte. Veel paardenkastanjes worden ook ziek en de laatste jaren hebben ook de essen last van een ziekte die essentaksterfte heet.

Waar staan deze bomen?

We hebben een digitale kaart met daarop alle te kappen bomen. U kunt dan precies zien om welke bomen het gaat bij u in de buurt.

De te kappen bomen staan verspreid over de hele gemeente. Een paar plekken springen er uit omdat we daar relatief veel bomen (meer dan 10) moeten kappen. Dit zijn de locaties;

  • Warmenhuizerweg Warmenhuizen
    20 essen in de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad. Net ten westen van de kruising met de Dergmeerweg. Deze essen zijn ernstig aangetast door de essentaksterfte
  • Tankval Petten (zuidelijke deel)
    15 bomen in de beplanting tussen De Singel en de Bergeendstraat. Het gaat om 6 zieker iepen en om bomen met dood hout in de kroon.
  • Sandepark Groote Keeten
    12 bomen te kappen, 10 daarvan zijn zieke iepen

Wanneer worden de bomen gekapt?

We beginnen in juli al met het kappen van bomen. Eerst kappen we de zieke bomen en de bomen waar we al een kapvergunning voor hebben gekregen. Voor de rest van de bomen vragen we zo snel mogelijk en kapvergunning aan. We verwachten dat we die bomen in september-oktober van dit jaar gaan kappen.

Is dit het dan voor dit jaar?

Nee, waarschijnlijk niet helaas. Elk jaar moeten we nog een flink aantal bomen kappen omdat ze aangetast zijn door iepziekte, dat zal dit jaar zeker ook weer gebeuren. Het aantal zieke iepen is elk jaar weer anders, het is niet te voorspellen hoeveel het er dit jaar zullen zijn. Het is belangrijk om zieke iepen zo snel mogelijk te kappen om het verspreiden van de iepziekte te beperken. Zieke iepen kappen we daarom direct, we vragen niet eerst een kapvergunning aan.

Gaan we ook weer nieuwe bomen planten?

Ja zeker, op plaatsen waar het voor de groenstructuur en uitstraling van de omgeving van belang is planten we de komende winter nieuwe bomen terug. De nieuwe bomen planten we in de meeste gevallen op dezelfde plek als de gekapte boom. In sommige gevallen zoeken we een plek in de buurt als dit beter is voor de boom of voor de omgeving.

We gaan zeker niet overal een boom van zelfde soort terug planten. We willen meer verschillende boomsoorten door elkaar heen aanplanten. Dit geeft meer biodiversiteit en hier mee voorkomen we dat we in de toekomst hele straten moeten kappen door boomziektes. We gaan nog bepalen welke boomsoort we waar gaan planten. In het najaar maken we dit bekent en is er gelegenheid om hierover mee te denken.

 We gaan meerdere soorten bomen door elkaar terug planten voor meer biodiversiteit, zoals hier aan de Andries Dekkerweg bij Waarland.