HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor toekomstbestendig ondernemen. Het gaat om meer dan zuinig omgaan met energie. De gemeente Schagen heeft een aantal actuele onderwerpen nader voor u toegelicht. Duurzaam ondernemen is niet alleen uw verantwoordelijkheid. Als gemeente spelen wij daarbij een belangrijke rol. U kunt altijd een beroep op ons doen voor informatie en ondersteuning. We faciliteren verbindingen en samenwerkingen tussen bedrijven en bedrijven en kennisinstellingen. Wat heeft ú nodig om een stap verder te zetten op de weg naar duurzaam ondernemen? Grote kans dat u hieronder de informatie vindt die u zoekt.

Energie besparen en regelgeving

Energie besparen is voor veel bedrijven verplicht sinds 2008. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten maatregelen treffen om te voldoen aan de regelgeving. Maatregellijsten per branche zijn te vinden op InfoMil.nlMeer informatie

Afval

We zijn op weg naar een wereld zónder afval. Anders gezegd: naar een wereld waarin álles wat we nu als afval beschouwen, gebruikt wordt als hoogwaardige nieuwe grondstoffen. Wij nodigen u uit om daar vanaf nu aan bij te dragen. Dat kan door: (1) nauwkeurig afval scheiden, (2) het voorkomen van afval en restmateriaal tijdens het productieproces en (3) door hergebruik. Meer informatie

Duurzaam inkopen en aanbesteden

Duurzaam inkopen is essentieel op onze weg naar een circulaire economie. Het betekent in de kern dat we afval gaan zien als nieuwe grondstoffen voor andere producten. Meer informatie

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Bent u ondernemer binnen de gemeente Schagen? Dan kan het heel goed zijn dat u voor 1 juli 2019 een informatieplicht heeft over uw energiebesparende maatregelen. Meer informatie.