HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Gemeentelijk vastgoed kopen, huren of pachten

Gemeentelijk vastgoed kopen, huren of pachten

Openbaar groen kopen, huren of adopteren

Grenst uw perceel aan een stuk openbaar groen van de gemeente? Dan kunt u in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden grond kopen, huren of adopteren. Heeft u interesse? U vindt meer informatie over de aanvraagprocedure, voorwaarden en prijzen via kopen, huren of adoptie.

Huur / Pacht

De gemeente heeft ook gronden in eigendom die zij verhuurt of verpacht. Meestal voor agrarische doeleinden. Als er gronden beschikbaar komen voor verhuur/verpachting, dan maakt de gemeente dit onder meer bekend op deze website. Iedereen die interesse heeft in de grond kan zich, afhankelijk van de procedure, inschrijven of een bod uitbrengen. 

Gebouwen

Er zijn momenteel geen gemeentelijke panden beschikbaar voor verkoop of (tijdelijke) verhuur.

Bouwkavels

Voor informatie over beschikbare bouwkavels voor bedrijven of woningen in de gemeente Schagen deze kunt u op onze pagina Projecten vinden. Op deze pagina kunt u per stad of dorpskern zien welke ontwikkelingen er spelen.

De Lus – kavels bedrijventerrein Lagedijk

In de stad Schagen ligt gemengd bedrijventerrein Lagedijk. Gemeente Schagen verkoopt hier 6,5 ha nieuwe bedrijfskavels op uitbreiding De Lus. De Lus biedt maximale vrijheid: flexibiliteit in kavelgrootte, welstandsvrij en een brede milieucategorie 2 t/m 5 (deels watergebonden). Voor iedere ondernemer wat wils! Meer informatie over De Lus

Grondprijzenbrief 2021

Jaarlijks stelt het college van B&W de grondprijzenbrief vast. Deze grondprijzenbrief geeft een overzicht de wijze waarop wij onze grondprijzen vaststellen (residueel, comparatief of vaste prijzen) en geeft de vaste prijzen weer voor sociale huursector woningen, snippergroen, maatschappelijk niet commercieel vastgoed, nutsvoorzieningen en zendmasten.