HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Glasvezelproject

Glasvezelproject

Snel internet is vandaag net zo belangrijk als elektriciteit of stromend water. En dit wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. In de komende jaren neemt het datagebruik enorm toe. Dat kan problemen geven met de huidige voorzieningen! Met snel internet kan u langer zelfstandig wonen en leven, want u kunt de hele wereld snel bereiken. Als we niets doen, wordt de roep om snel internet steeds groter. U kunt nu uw behoefte omzetten in actie. Samen ‘Ja’ voor glasvezel = gratis aanleg glasvezelnetwerk in heel gemeente Schagen.

Laatste stand van zaken

Aan het eind van 2016 hadden wij te weinig aanmeldingen (1448) voor een glasvezelabonnement. Dit aantal was niet voldoende om tot aanleg van glasvezel over te gaan. De wervingsactie zoals deze in ’t Zand werd gedaan, bleek zeer succesvol. Door de inzet van verenigingen in ’t Zand werd de benodigde 40% daar wel gehaald. Daarom besloten wij in januari 2017, in navolging van de actie in ‘t Zand, de wervingsactie voort te zetten.

Informatieavonden op locatie

Al geruime tijd zijn we bezig om informatie te verspreiden en informatieavonden te organiseren in de dorpen. Via de lokale verenigingen wordt een informatiefolder verstrekt, afgestemd op het dorp, waar uiteen wordt gezet waarom het belangrijk is om te kiezen voor Glasvezel in Schagen. De verenigingen verspreiden huis-aan-huis een folder, met een eenvoudige overeenkomst. Nadat de bewoners van het desbetreffende dorp een informatieavond op locatie hebben bijgewoond, wordt deze weer opgehaald. De plaatselijke verenigingen krijgen voor hun inzet een vergoeding. Wanneer glasvezel in Schagen een feit is, krijgen zij nog eens een bonus tot € 20,00 per aangesloten abonnement! Door ‘ja te zeggen’ tegen glasvezel steunt u ook nog eens het lokale verenigingsleven leven mee, zonder dat het u iets kost.

Wanneer is er een glasvezelcampagne bij mij in de buurt?

Plaats Planning 2018 Status
’t Zand    Gerealiseerd
Burgerbrug  Gerealiseerd
Callantsoog Gesprek met verenigingen en bedrijfsleven volgt
Dirkshorn maart Gesprek met verenigingen en bedrijfsleven volgt
Oudesluis Gerealiseerd
Petten Gesprek met verenigingen en bedrijfsleven volgt
Schagen Gerealiseerd
Schagerbrug Gerealiseerd
Sint Maarten Gerealiseerd
Sint Maartensbrug Gerealiseerd
Sint Maartensvlotbrug Gerealiseerd
Tuitjenhorn maart Gesprek met verenigingen en bedrijfsleven volgt
Waarland maart Gesprek met verenigingen en bedrijfsleven volgt
Warmenhuizen maart Gesprek met verenigingen en bedrijfsleven volgt

Voor meer informatie kunt u bij het Glasvezel informatiepunt terecht, Beemster Schagen vof, Makado Centrum 5 te Schagen of via glasvezel@beemsterschagen.nl

Glasvezel lukt als 40% meedoet

Alle inwoners van gemeente Schagen krijgen de kans om glasvezel te laten aanleggen naar en in hun huis. Ook inwoners in de buitengebieden krijgen deze kans. E-Fiber biedt deze mogelijkheid aan. Om glasvezel op korte termijn mogelijk te maken, hebben we de deelname nodig van 40% van alle huishoudens in Schagen. Pas dan kunnen we starten met graven en alle woningen en bedrijven voorzien van deze snelle glasvezelverbinding.

Om te voorkomen dat er een unieke kans verloren dreigt te gaan, heeft de gemeente besloten om samen met E-Fiber verder te gaan met wervingscampagne die in 2016 begon.

Glasvezel steeds belangrijker

De Randstad en meer steden in ons land, waaronder Schagen, lopen achter als het gaat om de aanleg van glasvezel. Terwijl glasvezel in vrijwel alle gevallen sneller is dan oudere telefonie- en kabelnetwerken.

In een artikel geeft de NOS op hun website aan waarom het glasvezelinitiatief ook in onze dorpen en stad Schagen belangrijk is.

De succesvolle actie in gemeente Zeevang kan voorbeeld voor Schagen zijn, zie onderstaand filmpje.

Hieronder de heldere uitleg van Humberto Tan (weliswaar van E-Fibers concurrent Reggefiber maar de uitleg telt).

Glasvezel in drie minuten

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie en u vindt de antwoorden hieronder nog niet? Kijk dan op de website van E-Fiber. U kunt ook een email sturen aan schagen@E-Fiber.nl.

Interview

Hieronder vindt u een interview met wethouder Sigge van der Veek.

Vragen en antwoorden over het glasvezelproject in Schagen

Waarom glasvezel?

Vanwege de wens van de gemeente om voor alle inwoners en bedrijven een volledig dekkend openbaar glasvezelnetwerk te realiseren.

Wie gaat het aanleggen?

E-Fiber heeft zich bereid verklaard om het glasvezelnetwerk geheel voor eigen rekening en risico aan te leggen. Daarvoor heeft E-Fiber de medewerking van de gemeente gevraagd, zowel in het voorbereidingstraject als ten behoeve van de realisatie.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Bij een succesvolle vraagbundeling, dat wil zeggen een deelnamepercentage van 40% of meer, zal het volledige glasvezelnetwerk door E-Fiber worden aangelegd. Als de vraagbundeling niet slaagt, wordt er (vooralsnog) niet aangelegd. De periode waarin wordt gestreefd naar de vraagbundeling loopt tot en met september 2017. Eind van dit jaar weten we dus of de aanleg kan beginnen.

Wanneer is de 40% deelname behaald?

In Schagen zijn iets meer dan 25.000 aansluitingen. Dus bij 10.000 abonnees is er sprake van een succesvolle vraagbundeling.

Als de 40% is behaald, moet je dan automatisch meedoen?

Als de 40% is gehaald, wordt het glasvezelnetwerk aangelegd. En om mee te doen moet je wel een abonnement hebben aangevraagd bij de provider TriNed. Dit kun je ook later doen maar dan telt dit niet mee voor de 40% en je mist dan de voordeelaanbieding. Er zijn bij de initiële aanleg geen aansluitkosten, tenzij je later een abonnement neemt. Er moet dan alsnog gegraven worden en daar zijn kosten mee gemoeid.

Wat komt er op dat glasvezel?

Op de website van TriNed kunt u zien welk pakketten in Schagen beschikbaar komen.