HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Groenadoptie

Groenadoptie

Wilt u het stukje groen voor uw deur of bij u in de buurt nog mooier maken? Of vindt u dat u dat stukje groen beter kunt onderhouden dan wij dat doen? Dan nodigen wij u uit om “uw groen” te adopteren. Dat kan individueel, maar ook als groep bewoners. U kunt daarbij bijvoorbeeld een heesterperk met rozen adopteren, maar er zijn soms ook mogelijkheden om zelf een bloemenweide in te zaaien. Zodat u hier een prachtige idylle van maakt waar u en de buurt nog lang van kunnen genieten.

Een groene leefomgeving heeft een positieve uitwerking op het welzijn van mensen. Wie zelf invloed kan uitoefenen op zijn omgeving en daar positief resultaat van merkt, voelt zich vrolijker. Betrokkenheid bij de groene omgeving kan dus een positief effect op de tevredenheid in uw buurt hebben.

Campagne

Afgelopen april hebben we een campagne gevoerd om nog meer mensen te betrekken in groenadoptie. Wij wilden zo meer groen creëren voor onze bijen en vlinders. Want het gaat niet goed met ze. Zo zijn het aantal vlinders in de afgelopen 30 jaar met bijna de helft afgenomen. 

Daarom hebben we samen met de inwoners van Schagen een plan gemaakt. Enthousiaste inwoners konden een plan indienen bij de gemeente en zo een bedrag van maximaal EUR 500,- krijgen. Hiermee konden zij het stukje groen aantrekkelijk maken voor inwoners, bijen en vlinders. 

Aan de slag

De actie is al afgelopen. Op onze groenadoptie website kunt u kijken welke plannen er allemaal al zijn gerealiseerd. Wellicht inspireert het u om zelf aan de slag te gaan! Voor de groenadoptie gelden natuurlijk wel een aantal spelregels.

Succes

Er zijn al 90 groenadoptie-overeenkomsten getekend. Alleen al in het eerste halfjaar van 2020 hebben we 31 overeenkomsten afgesloten en er komen nog steeds meer aanvragen binnen. Het is zo’n succes dat we in de tweede helft van 2020 een nog grotere stijging van aanvragen voor groenadoptie verwachten.

Wij zijn blij dat bewoners actief betrokken zijn bij het bij- en vlindervriendelijker inrichten en onderhouden van het openbaar groen.

Aantal  afgesloten groenadoptie-overeenkomsten per jaar

Vragen

Heeft u vragen over het adopteren van een groenvak? Of wilt u een groenvak adopteren? Dan kunt u met ons contact opnemen via het algemene telefoonnummer (0224) 210 400 of vul het contactformulier in.