HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Groote Keeten, Boskerpark

Groote Keeten, Boskerpark

Groote Keeten, Boskerpark

Aan de Noordzeekust, tussen Callantsoog en Julianadorp, ligt Groote Keeten, vanouds een agrarisch buurtschap. De aanwezigheid van een eigen strandopgang bracht toeristen en recreanten naar dit dorp en met de aanleg van het Sandepark en Callassande, een complex met recreatiewoningen respectievelijk een camping, heeft Groote Keeten als recreatiedorp een eigen plek te midden van de kustdorpen in de Noordkop verworven.

Al langere tijd bestaat de wens om de verblijf recreatieve functies van Groote Keeten te versterken. Initiatieven hiertoe konden tot nu toe geen doorgang vinden omdat de geluidshinder, afkomstig van het schietterrein 't Botgat, hiervoor een harde belemmering vormde. Per 1 januari 2005 is het schietterrein gesloten en (2012) als natuurterrein ingericht. De weg daarmee vrij voor nieuwe ontwikkelingen.

Het plan voor de Boskerpark omvat de integrale ontwikkeling van het verblijfrecreatief complex Boskerpark met landschaps- en natuurontwikkeling. Het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt is sinds 2014 onherroepelijk. Realisatie van het recreatiepark moet nog worden gestart. De woningmarkt laat tekenen van herstel zien.

Contactpersoon: Peter van Vuuren, (0224) 210 400, projectleider