HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Handhaving/BOA's

Handhaving/BOA's

Zij werken in dienst van de gemeente. Zij letten op regels die de gemeente heeft gesteld in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) in de openbare ruimte. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of andere regels overtreden. Zij mogen verdachten staande houden en boetes uitschrijven.

BOA’s bezoeken dorpskern

Als gemeente onderzochten we in 2017 wat u belangrijk vindt voor handhaving. Wat blijkt? Brandveiligheid van (horeca)gebouwen staat voor u voorop. Gevolgd door geen overlast van (jeugd) groepen. Andere overlast van loslopende honden en foutparkeren wilt u ook niet. Nu we dit weten, gaan we een stap verder. We komen naar u toe. Zelf kijken en uitleg geven waarom iets niet kan of wel, maar vooral: hoe mensen samen hun buurt leefbaar kunnen houden. De resultaten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Bij elk dorpsbezoek kijken de BOA’s of er overtredingen zijn of andere overlast-gevende activiteiten. Niet om extra streng te zijn, wel om in dialoog te komen. Daarbij stellen ze vragen als: waarom iemand iets doet, of het bekend is dat iets tegen de regels is (als dat zo is natuurlijk) en hoe mensen zelf hun buurt ervaren. Er wordt niet op alle overtredingen gelet. BOA’s komen echt niet kijken of u wel uw belasting betaalt. Ze letten vooral op regels die de gemeente heeft gesteld in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) in de openbare ruimte. En op wat uit het onderzoek kwam, hoe belangrijk u iets vindt. Bijvoorbeeld dat aanhangers niet langer staan dan 3 achtereenvolgende dagen, hondenpoep die het baasje niet opruimt of loslopende honden. Maar ook om flinke parkeerovertredingen. Zoals voertuigen die zo geparkeerd staan dat hulpdiensten er niet langs kunnen. Of parkeergedrag, dat schade toebrengt aan eigendommen van anderen of van de gemeente (bijvoorbeeld in plantsoenen en/of groenstroken).

Het doel van de BOA-dorpsbezoeken is dat de door inwoners genoemde overlast afneemt. Maar ook dat iedereen zich meer bewust wordt van de omgeving, het eigen gedrag dat invloed heeft op die omgeving en meer zelf in gesprek gaat met buren/omwonenden. En er tegelijk achter komt wat gemeentelijke handhaving inhoudt. Want het werk van de gemeente kan niet allesomvattend zijn. De inwoners hebben hier zelf ook een rol in.

Gemeente Schagen doet dit ook om vier (geluks)factoren te versterken, die het prettiger maken om in het dorp te wonen. Verbondenheid met de mensen om je heen. Goed contact met je buren. Trots zijn op je woonplaats. En kwaliteit van je omgeving. Binnenkort komen de handhavers dus ook in uw dorp of wijk langs! Heeft u hen alvast iets te melden? Mail het dan via uw eigen dorpsraad of doe een melding openbare ruimte.

Te downloaden: