HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Herinrichting Dirkshorn

Herinrichting Dirkshorn

Samen met de bewonersgroep en de dorpsraad Dirkshorn zijn verschillende onderwerpen uit het leefbaarheidsplan Dirkshorn – Groenveld – Stroet uitgewerkt voor het dorp Dirkshorn. Voor zowel Dorpsstraat, Havenstraat, Voorpolderweg en Ruimtevaartbuurt (gedeeltelijk) is in dit plan een nieuwe inrichting gemaakt.

Planning

Inmiddels is aannemer KWS gestart met zijn werkzaamheden op maandag 11 juni.  De bedrijven  Liander en Spie (kabels en leidingen) nog bezig in de Ruimtevaartbuurt. Met de planning houden we rekening met de activiteiten die in het dorp worden georganiseerd, zoals de wedstrijd; AZ – regioselectie, de kermis en het stratenfestival.

Afhankelijk van onvoorziene omstandigheden worden de werkzaamheden medio februari 2019 opgeleverd.  

Documenten

Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 28 maart jl. informeerde KWS infra bv alle bewoners en belanghebbende over de planning/fasering en de hinder die hieruit voortvloeit. Alle documenten die tijdens deze inloopbijeenkomst zijn getoond hieronder te downloaden.

Meer informatie?

Meer informatie over het project kunt u opvragen bij Maaik Kruijer via (0224) 210 400.