HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Herplanten bomen 2021

Herplanten bomen 2021

Komend najaar worden in de kernen van Waarland, Dirkshorn, Tuitjenhorn, Schagen en Warmenhuizen ongeveer 600 bomen teruggeplant. Er is vooraf kritisch onderzoek gedaan door Stoop Groenvoorziening naar alle locaties waar bomen gekapt zijn. De reden hiervoor is dat we werken aan een duurzaam bomenbestand. Onder duurzaam wordt verstaan dat het bomenbestand toekomstbestendig is, zodat ook volgende generaties hiervan kunnen genieten. Dit gebeurt door toekomstgericht in te richten. Dus de juiste boomsoort op de juiste plek met een juiste groeiplaats, waardoor bomen goed tot volwassen bomen uit kunnen groeien. We planten meer diverse soorten bomen aan om de invloed van ziektes en plagen in bomenrijen te verminderen.

De planning ziet er als volgt uit:
Week 32 – week 45: realiseren van groeiplaatsen
Week 44 – week 51: planten van de nieuwe bomen

De werkvolgorde is als volgt:

  • Waarland
  • Dirkshorn
  • Tuitjenhorn
  • Schagen
  • Warmenhuizen

Via onderstaande linkjes kunt u de nieuw te planten bomen op de kaart bekijken.

De linkjes naar de kaarten in Schagen en Warmenhuizen volgen nog.