HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Schagen wil huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten mogelijk maken. Veel bedrijven zijn afhankelijk van arbeidsmigranten. In de gemeente zijn 1.500 arbeidsmigranten werkzaam, terwijl er maar voor 500 van deze mensen huisvesting is vergund. Het college heeft zorgen over de naar verwachting 1.000 mensen die illegaal verblijven binnen de gemeente, bijvoorbeeld op recreatieterreinen of in woonhuizen. Regelmatig wordt de gemeentelijke handhaving hiervoor ingezet, soms treffen zij schrijnende situaties aan. 

In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Veel arbeidsmigranten zoeken een (tijdelijke) woonruimte in Nederland. Maar tegelijk zijn er te weinig woningen. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om voor goede en betaalbare woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te zorgen.

In het rapport Huisvesting arbeidsmigranten wordt geprobeerd inzicht te geven in de situatie met betrekking tot huisvestiging van buitenlandse werknemers.

Daarnaast hebben wij samen met de provincie en gemeente Den Helder en Hollands Kroon onderzocht welke zoeklocaties geschikt zijn om deze werknemers geschikt en permanent te vestigen. In de locatieanalyse huisvesting buitenlandse werknemers kunt u zien welke zoeklocaties mogelijk geschikt zijn. In het najaar van 2021 gaan wij in gesprek met omwonenden, ondernemers en dorps- en wijkraden om deze zoeklocaties verder te onderzoeken.

Ook op het bedrijventerrein Lagedijk – de Lus wil de gemeente medewerking verlenen aan een hotel voor buitenlandse medewerkers. Meer hierover leest u op de projectpagina van het bedrijventerrein.