HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Hulp voor ondernemers - Vraag en antwoord - Algemeen

Hulp voor ondernemers - Vraag en antwoord - Algemeen

Instellingen die jeugdzorg verlenen krijgen de bijdrage uit de Jeugdwet niet doorbetaald, hoe kunnen zij omgaan met het verlies van inkomsten?

Op 19 maart hebben alle aanbieders die door de gemeenten Schagen, Den Helder en Texel gecontracteerd zijn voor het leveren van zorg aan de inwoners een brief ontvangen in verband met de corona-crisis.

Hierin is opgenomen:

Wij begrijpen dat de genomen maatregelen gevolgen zullen hebben op de bedrijfsvoering van aanbieders. De Rijksoverheid heeft al diverse maatregelen getroffen om de financiële gevolgen zo veel mogelijk te verzachten. Het is van belang dat de continuïteit van zorg geborgd blijft. Vooralsnog rekenen wij er op dat de maatregelen die vanuit de Rijksoverheid genomen worden zullen volstaan. Mocht op een later moment  blijken dat dit op termijn niet voldoende de genomen maatregelen zijn dan zijn wij uiteraard bereid hierover met aanbieders in gesprek te gaan.

Naar aanleiding van de brief hebben verscheidene aanbieders al gereageerd. Regionaal wordt afgestemd welke maatregelen de gemeenten in de Kop in dit licht kunnen nemen. Hierover gaan wij, zoals aangegeven in de brief, in gesprek met aanbieders.


Wat gebeurt er met bedrijven in het scenario van een lock-down? Kunnen werknemers die cruciaal zijn op de locatie dan nog wel naar het bedrijf komen?

Hier is nog niets over te zeggen. Dit kan pas wanneer kaders van een eventuele lock-down bekend zijn.  


Kunnen ondernemers in het scenario van een lock-down nog wel toezicht op hun bedrijfspand houden?

Hier is nog niets over te zeggen. Dit kan pas wanneer kaders van een eventuele lock-down bekend zijn


Het toeristenseizoen gaat beginnen, mogen campings open en hoe moeten zij omgaan met de campingwinkel?

  • Campingterreinen en camperplaatsen met centrale toilet-, was- en douchegebouwen worden gesloten.
  • Parken met accommodaties die beschikken over vaste sanitaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld chalets of vakantiehuisjes, kunnen openblijven. Bij terreinen waar zowel sprake is van centrale toilet- en douchegebouwen als accommodaties met eigen douche en toilet, worden de centrale sanitaire voorzieningen gesloten. Het terrein blijft dan alleen open voor gasten die beschikken over vaste sanitaire voorzieningen in het eigen chalet, vakantiehuisje of de stacaravan.
  • Strandhuisjes mogen niet gebruikt of opgebouwd worden.

Deze regels zijn een gevolg van de noodverordening die sinds donderdag 26 maart geldt. De noodverordening is gebaseerd op de wet Veiligheidsregio’s, en daarmee een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, van Castricum tot en met Texel. Dat houdt in dat niet de plaatselijke burgemeester deze uitvaardigt, maar de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van Noord-Holland-Noord is dat burgemeester Bruinooge van de gemeente Alkmaar.


Gaat onze gemeente ook direct over op het uitbetalen van voorschotten in afwachting van de regelgeving uit Den Haag?

Op dit moment zijn de contouren van de steunregeling voor zzp’ers bekend. Ondernemers kunnen op grond van deze contouren bij ons een aanvraag indienen. Wanneer bij afhandeling van de aanvraag blijkt dat de ondernemer in een (acute) financiële noodsituatie verkeert, dan zullen we tot voorschotverstrekking overgaan. 


Kan ik mijn gemeentebelastingen (OZB, toerismebelasting, precario, e.d.) later betalen?

Ja, dat kan. Naar aanleiding van de corona-maatregelen stuurt de gemeente de komende 3 maanden, in elk geval tot 16 juni, geen herinneringen of aanmaningen.


Ik heb een contract voor een bouwproject met de gemeente gesloten waarin termijnen zijn opgenomen, kan ik vanwege overmacht uitstel krijgen?

Als het aantoonbaar is dat de corona-maatregelen het uitstel veroorzaken, dan werkt de gemeente mee met een beperkt uitstel van bouwprojecten. U dient dit wel af te stemmen met uw contactpersoon bij de gemeente. Deze stelt vast of u voor uitstel in aanmerking komt.


Promoot de gemeente toerisme in eigen land voor de periode na de corona maatregelen?

Op dit moment heeft  de volksgezondheid de grootste prioriteit, maar we denken mee over de periode na de corona-maatregelen. Via het programma Holland Boven Amsterdam besteden we extra aandacht aan binnenlandse vakanties. Wij vinden het belangrijk dat ook het toerisme weer snel op gang komt als we het virus onder controle hebben.


Kan de gemeente eigen projecten en investeringen naar voren halen om de economie te stimuleren?

Op dit moment probeert de gemeente vooral de vertraging van eigen projecten en investeringen te beperken. Als er reële mogelijkheden zijn om te versnellen, zullen wij deze zeker benutten.


Mijn werknemers zijn voor het vervoer van hun kinderen aangewezen op leerlingenvervoer. Blijft leerlingenvervoer rijden?

Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen gebruik blijven maken van leerlingenvervoer. Let wel: als een kind verkouden is of koorts heeft, dan mag het volgens de richtlijnen niet naar de opvang of naar school.


Kinderen van werknemers kunnen niet op hun school of opvang terecht. Wat nu?

Als de ouders werken in een vitaal beroep vangt de school en/of de opvang het kind op. De werknemer kan zelf contact opnemen met de school en met de opvang om dit te regelen. Lukt dit toch niet, dan kan uw werknemer contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente: 0224 210 400. Let wel: als het kind verkouden is of koorts heeft mag het  volgens de richtlijnen niet naar school of naar de opvang. Meer informatie over noodopvang vindt u op onze pagina Noodopvang in verband met coronavirus.