HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Informatie over het coronavirus

Informatie over het coronavirus

3 april 2020 - Nieuwe noodverordening 2 april vastgesteld

Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 2 april jl. een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daarmee komt de noodverordening van 26 maart te vervallen. Besloten is om het verbod op het openhouden van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zowel op of bij vakantieparken, kampeerterreinen als op of bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden toe te voegen aan de noodverordening. Ook de eerder genomen besluiten tot aanwijzing van verboden gebieden voor kampeerterreinen en slaap- en strandhuisjes zijn nu opgenomen in de noodverordening. Tevens is het aanwijzingsbesluit toezichthouders aangepast.

De noodverordening en het aanwijzingsbesluit kunt u terugvinden op de website van de veiligheidsregio. Of u download ze gelijk hieronder.


3 april 2020 - Burgemeester Van Kampen: “Kom niet naar onze stranden. Blijf thuis!”

Burgemeester Marjan van Kampen roept dringend op om het komend weekend en de dagen daarna niet naar de stranden of duinen te gaan in de gemeente Schagen. Ondanks het mooie weer dat wordt verwacht, hoopt de burgemeester op verlaten stranden en duinen.

“Afgelopen weekend heeft iedereen zich heel goed gehouden aan de afspraken en was het zeer rustig op de stranden en in de duinen. Samen kunnen we ervoor zorgen, dat het ook de komende dagen daar stil is. Ik doe daarom een dringend beroep op iedereen om níet naar onze stranden en duinen te komen, ook niet tijdens de komende mooie dagen. Blijf thuis! Natuurlijk is het jammer, maar als we de drukte opzoeken, creëren we met elkaar risicovolle situaties. Dat kunnen we écht niet maken tegenover kwetsbare groepen en tegenover al die mensen in de zorg die overuren draaien voor ons allemaal. Volg de instructies van de Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand. Ben je ziek of verkouden? Blijft thuis. Bescherm jezelf en de mensen om je heen. Alleen zo kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus beheersen.”

De gemeente zet tekstkarren in waarop bezoekers wordt geadviseerd naar huis te gaan. Daarnaast controleren de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente of iedereen zich aan de richtlijnen houdt.  Ook de politie controleert continu of iedereen zich aan de regels houdt. “Onze boa’s doen dit niet alleen in het weekend en op de stranden, maar alle dagen door de hele gemeente heen,” aldus Van Kampen. “Houden mensen zich niet aan de richtlijnen, dan spreken onze boa’s hen hier op aan. Als mensen zich dan nog steeds niet houden aan de richtlijnen, mogen onze boa’s ook boetes uitdelen.” De boetes die de boa’s mogen uitdelen voor samenscholing, kunnen oplopen tot € 390,-. Van Kampen: “Het is niet ons doel om boetes uit te delen; we gaan liever het gesprek aan. Maar als het nodig is, doen we het wel.”


2 april 2020 - Burgemeester trots op inwoners

“De discipline die iedereen kan opbrengen in deze nare corona-tijd, ik ben zo trots op iedereen. Ik heb er alleen maar complimenten voor,” zegt burgemeester Marjan van Kampen. Het prachtige gedrag van inwoners stemt burgemeester Marjan van Kampen heel positief. In het afgelopen weekend waren de stranden stil en verlaten. Er was geen overmatige drukte op de markt. Geen groepsvorming.

“De inwoners van de dorpen en stad in onze gemeente verdienen echt een groot compliment.” Burgemeester Van Kampen doelt met name op de manier waarop iedereen in het afgelopen weekend heeft gehandeld. Een week ervoor waren de burgemeesters van de kustdorpen nog geschrokken, omdat mensen zich niet aan de onderlinge afstand van anderhalve meter hielden. En massaal het strand en natuurgebieden opzochten. “Ik weet bijna wel zeker dat niemand dat bewust deed. Wie had tevoren nou kunnen bedenken dat zijn of haar idee om naar het strand te gaan ook het idee van alle anderen was?” zegt de burgemeester. Het was echter wel een probleem en de maatregelen moesten worden aangescherpt. Met succes.

“Ik heb zowel op de markt als elders op straat helemaal geen groepen van 3 of meer mensen gezien,” zegt Van Kampen trots. ‘”De handhavers hebben helemaal geen boete hoeven uitschrijven. Dat geeft aan hoe geweldig iedereen zich aan de regels houdt. Niet alleen gezinnen of oudere mensen denken er om. Ook jongeren houden zich aan de richtlijnen. Daar ben ik niet in mijn eentje enorm trots op. We kunnen daar met zijn allen trots op zijn. De inwoners van Schagen, wij allemaal, doen het erg goed.”

De bezorgdheid gaat nu, aan het begin van de derde week van de sociale afstand, naar het uithoudingsvermogen van iedereen. Hoe langer de maatregelen nog moeten gelden, hoe meer discipline nodig is. “Dat vraagt echt wat van ons,” zegt de burgemeester. “Het is echt nog de kiezen op elkaar en doorzetten. Dat moeten we ons voortdurend realiseren.” Het helpt om het doel voor ogen te houden: we doen het allemaal, voor ons allemaal. Het gaat om ons voortbestaan.”

Volgens de burgemeester is het van groot belang dat we voor elkaar zorgen. Ook al moet dat op afstand van elkaar. We melden in onze speciale ‘coronarubriek’ wat we doen. “Ik weet dat in onze dorpen en ook in de stad veel initiatieven zijn om elkaar te bemoedigen. Het brengt het beste in mensen naar boven. Wat leuk is het bijvoorbeeld dat er voor de kleintjes een ‘berenjacht’ is in de eigen omgeving achter de ramen. Of dat er orgelmuziek was voor ouderen in het Sint Jozefpark in Tuitjenhorn. Kinderen kunnen tekeningen in de brievenbus doen bij De Bron in Schagen, vrijwilligers melden zich bij de dorpsraad in Oudesluis en ga zo maar door, prachtig!”

Tenslotte wil de burgemeester nog het volgende meegeven: Denk om elkaar, hou vol en samen zijn we sterk in heel Schagen!


2 april 2020 - Extra maatregelen bij afval brengstation

Bij het afval brengstation van de HVC aan de Zijperweg in Schagen staan er nog steeds lange rijen auto’s. In deze thuisblijf-tijd vanwege het coronavirus willen de inwoners toch hun afval massaal wegbrengen. De file op de Zijperweg wordt ook gevuld met doorgaand verkeer. Om chaos te verminderen, nemen we nadere maatregelen.

Het doorgaand verkeer wordt via borden op de weg langs de haven geleid. Dat geeft ruimte op de Zijperweg. Ook komen er zo nodig verkeersregelaars, die het verkeer in goede banen gaan leiden.

Verzoek

Ondertussen verzoeken we iedereen om toch de afvalstroom te verminderen. Het is eigenlijk te druk. De afvalbakken zijn vol. Dat is in de hele provincie zo. De HVC kan daardoor niet goed wegstorten. Ook het verruimen van openingstijden is geen optie. De mensen van de HVC werken met verminderd aantal keihard bij de afval brengstations om het afval te verwerken. Daarom is het verzoek toch echt aan iedereen om even te wachten met het wegbrengen van het afval. Dat zal ook de file verminderen. De HVC, de gemeente en uw plaatsgenoten zullen er dankbaar voor zijn.


31 maart 2020 - Regels voor campings en vakantieparken tegen coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Piet Bruinooge, regels opgesteld die gelden voor onder andere campings, vakantieparken en camperplaatsen. Zij mogen alleen open blijven als de standplaatsen of huisjes beschikken over een eigen toilet-, was- en douchevoorziening. Zijn er alleen centrale sanitaire voorzieningen, dan moeten zij sluiten. Voor strandhuisjes geldt dat zij niet mogen worden gebruikt of opgebouwd. De regels gelden tot nader order tot en met 6 april. Een belangrijke reden van deze regels is, dat mensen op kampeerterreinen vaak dicht bij elkaar leven. Vooral als gasten samen sanitaire voorzieningen moeten delen, is het moeilijk om afstand te houden. De regels gelden in alle gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en daarmee ook in de gemeente Schagen. Burgemeester Marjan van Kampen: “Het is belangrijk dat we samen de verspreiding van het coronavirus voorkomen en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Houd je daarom aan deze regels. We zijn dat verplicht aan kwetsbare groepen en aan al die mensen in de zorg die overuren draaien voor ons allemaal.”

De regels zijn als volgt:

 • Campingterreinen en camperplaatsen met centrale toilet-, was- en douchegebouwen worden gesloten.
 • Parken met accommodaties die beschikken over vaste sanitaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld chalets of vakantiehuisjes, kunnen openblijven.
 • Bij terreinen waar zowel sprake is van centrale toilet- en douchegebouwen als accommodaties met eigen douche en toilet, worden de centrale sanitaire voorzieningen gesloten. Het terrein blijft dan alleen open voor gasten die beschikken over vaste sanitaire voorzieningen in het eigen chalet, vakantiehuisje of de stacaravan.
 • Strandhuisjes mogen niet gebruikt of opgebouwd worden.

Deze regels zijn een gevolg van de noodverordening die sinds donderdag 26 maart geldt. De noodverordening is gebaseerd op de wet Veiligheidsregio’s, en daarmee een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, van Castricum tot en met Texel. Dat houdt in dat niet de plaatselijke burgemeester deze uitvaardigt, maar de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van Noord-Holland-Noord is dat burgemeester Bruinooge van gemeente Alkmaar. De landelijke modelverordening is overgenomen, met daarin een aantal lokale keuzes. De noodverordening biedt mogelijkheden om aanvullend maatwerk te leveren. Het besluit over de campings en vakantieparken en de toelichting daarop vindt u op de website van de veiligheidsregio.


30 maart 2020 -  Steun en vraag aan verenigingen

Verenigingen in dorpen en stad van gemeente Schagen ontvingen een brief van wethouder Joke Kruit. Hierin meldt zij de maatregelen die in deze tijd gelden, om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Ook vraagt de wethouder of verenigingen hun knelpunten, vragen en opmerkingen willen doorgeven aan de gemeente.

Het gaat om sport-, kunst-, en cultuurverenigingen. Sportterreinen die afgesloten kunnen worden, moeten dat ook zijn. Verenigingen hoeven tot 1 oktober geen gemeentelijke heffingen te betalen. Dat geldt ook voor accommodaties die met gemeentelijke heffingen te maken hebben. Landelijk wordt gewerkt aan mogelijkheden om gederfde inkomsten voor verenigingen enigszins te compenseren.

Verenigingen kunnen tegen andere knelpunten aanlopen. Zoals ook landelijk bekend is, blijven minimaal tot 6 april alle kunst- en culturele accommodaties gesloten. Er mogen geen bijeenkomsten of culturele activiteiten zijn. Tot 1 juni zijn samenkomsten als congressen en festivals verboden. In de openbare ruimte mogen maximaal 3 mensen bijeen zijn en alleen op anderhalve meter afstand van elkaar. Wethouder Kruit wil graag weten tegen welke problemen verenigingen aanlopen. Of welke vraag of opmerking zij hebben aan de gemeente. Verenigingsbesturen kunnen hun vraag of opmerking doorgeven. Hoe zij dat kunnen doen, staat in de brief.

Brief informatie coronavirus kunst en cultuur
Brief informatie coronavirus sportverenigingen


27 maart 2020 - Nieuwe noodverordening ‘corona-maatregelen’ van kracht

Sinds donderdag 26 maart is de nieuwe noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus van kracht. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de bestaande maatregelen. Burgemeester Marjan van Kampen: “Houd je aan de maatregelen. Ik onderstreep de woorden van Piet Bruinooge en doe een appèl op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Een aantal van de meest in het oog springende maatregelen:

 • Evenementen (vergunnings- meldplicht) worden verboden tot 1 juni 2020.
 • Samenkomsten (kleinschalig) in alle vormen zijn verboden tot 6 april.
 • Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen te bevinden en je moet een afstand van tenminste anderhalve meter aanhouden.
 • Het is verboden zogeheten contactberoepen uit te oefenen tot in ieder geval 6 april.
 • Campings worden gesloten tot 6 april.  Ondernemers mogen tot 6 april geen nieuwe gasten aannemen. De gasten die nu aanwezig zijn mogen blijven totdat het handelingsperspectief duidelijk is en aan de richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand wordt voldaan. Naar verwachting is het handelingsperspectief na het weekend bekend.
 • De markten gaan door, mits zij voldoen aan de maatregelen van 1,5 meter afstand. Waarbij de markten zich bewust moeten zijn dat ze onder verscherpte aandacht staan. De weekmarkt in Schagen blijft open. Belangrijk argument hiervoor is dat markten er ook zijn voor de voedselvoorziening. Net als supermarkten. Burgemeester Marjan van Kampen heeft strenge regels gesteld om de markt zo veilig mogelijk te houden. Voor zowel de marktverkopers als de bezoekers.

Het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ geldt natuurlijk ook in het weekend. Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is.

Verantwoordelijkheid

De noodverordening is gebaseerd op de wet Veiligheidsregio’s, en daarmee een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, van Castricum tot en met Texel. Dat houdt in dat niet de plaatselijke burgemeester deze uitvaardigt, maar de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van Noord-Holland-Noord burgemeester Bruinooge van Alkmaar. De landelijke modelverordening is overgenomen, met daarin een aantal lokale keuzes. De noodverordening biedt mogelijkheden om aanvullend maatwerk te leveren.


27 maart 2020 - Financieel overeind blijven tijdens de coronacrisis

Veel mensen komen door het ontstaan van de coronacrisis in financiële nood. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant: de Geldkrant-special Minder inkomen.

Met de krant biedt het Nibud handvatten aan mensen waarbij het inkomen (sterk) is gedaald als gevolg van de corona-uitbraak. In de Geldkrant-special staan niet alleen praktische tips en adviezen, ook legt een gedragsdeskundige uit hoe mensen met financiële stress om kunnen gaan.

Daarnaast houdt het Nibud consumenten op de hoogte van actuele ontwikkelingen die in deze tijd belangrijk zijn voor de portemonnee van de Nederlandse huishoudens. Dit door middel van de Geldwijzer Corona.

Op de website van het wijkteam staat informatie over de regelingen van de gemeente. Op de pagina ‘Grip op Geld’ staan handige online hulpmiddelen, ontwikkeld door het Nibud, waarmee makkelijk een geldplan op te stellen is dat past bij uw eigen situatie.


27 maart 2020 - Eerste hulp bij thuisquarantaine met kinderen: opvoeden en beweging

Opvoeden

We kunnen ons voorstellen dat het plotseling thuiszitten met de kinderen een hele uitdaging kan zijn. Of u nu thuis moet werken of niet, het fulltime bezighouden van uw kinderen kan op lange termijn leiden tot wellicht wat irritatie en frustratie. Zowel vanuit u als ouder/verzorger als bij de kinderen zelf. Hier helpen wij u graag bij! Mocht u thuis tegen problemen aanlopen of heeft u lichte opvoedvragen? Dan kunt u terecht bij de opvoeddeskundigen van de GGD. De GGD biedt dagelijks opvoedadvies voor heel Noord-Holland Noord. Ze zijn bereikbaar via het mailadres positiefopvoeden@ggdhn.nl. Deze mailbox wordt alleen ingezien door de opvoedadviseurs van de GGD. Met elkaar vullen ze alle dagdelen voor advies, online of telefonisch. De opvoedadviseurs van GGD HN zijn beschikbaar voor ouders en opvoeders met vragen. Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur contact opnemen via telefoonnummer 0880 100 550.

Tips zijn ook te vinden op de website van opvoeden.nl.

Beweging

Scholen, verenigingen en sportclubs zijn dicht. Scholen hebben inmiddels een mooi leerprogramma voor thuis opgesteld, maar de gymlessen zijn afgelast. Toch is het wel belangrijk om te blijven bewegen. Voor de een is dat vanzelfsprekender dan voor de ander. Daarom heeft Team Sportservice Schagen een beweegprogramma gemaakt: ‘Thuis in beweging’. In dit programma willen we kinderen én (groot)ouders uitdagen om leuke beweegspelletjes en oefeningen te doen. Bewegen is namelijk voor iedereen de ideale onderbreking tijdens leren of werken. Je maakt je hoofd weer even leeg en kunt daarna veel frisser en geconcentreerder aan het werk.

Kijk voor alle oefeningen en weekprogramma’s op teamsportservice Schagen Hollands Kroon.


25 maart 2020 - Termijn uitstel betalen belastingen verzet naar 1 oktober

We gaan tot 1 oktober geen aanmaningen en dwangbevelen sturen aan ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen zijn gekomen. De eerder genoemde termijn van 1 juli is hiermee verlengd tot 1 oktober.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Joke Kruit, wethouder Financiën: “We doen er alles aan om onze ondernemers te ondersteunen in hun inkomen en voortbestaan. En niet de dupe te laten worden van de gevolgen van het coronavirus. Ondernemers die minder of geen omzet meer hebben, kunnen uitstel krijgen om hun gemeentelijke belastingen te betalen. Dit geldt overigens ook voor inwoners die door arbeidstijdverkorting te maken hebben met een lager inkomen.”

De gemeente hoorde van ondernemers dat zij waarschijnlijk pas ná de zomer hun aanslag kunnen betalen. Daarop besloot het college hen tot 1 oktober uitstel te verlenen om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. We sturen deze ondernemers dan ook geen aanmaningen en dwangbevelen. “Op deze manier willen we hen financieel lucht geven in deze onzekere tijd,” aldus Joke Kruit.


25 maart 2020 - Geen leges voor aangevraagde en verleende evenementenvergunningen

Wij merken dat veel organisaties hun evenement stop zetten door de maatregelen van het Rijk voor het coronavirus. Deze organisaties krijgen van de gemeente hun leges terug betaald.

Joke Kruit, wethouder Financiën en Cultuur: “Door de maatregelen hebben deze organisaties minder inkomsten, terwijl zij al wel kosten hebben gemaakt. Geld dat zij goed kunnen gebruiken om ná deze situatie weer evenementen te kunnen organiseren. Wij vinden het belangrijk dat de organisaties in onze gemeente niet onnodig getroffen worden. Daarom hoeven zij geen leges te betalen voor hun aangevraagde vergunning. Op die manier willen wij hen een financieel steuntje in de rug geven.” Organisaties die ons al hebben laten weten dat hun evenement niet doorgaat, krijgen de leges automatisch terug gestort op hun bankrekening.

Evenement geannuleerd, maar nog niet doorgegeven?

Kan uw evenement of activiteit ook niet doorgaan vanwege de maatregelen? Laat ons dit weten als u dat nog niet gedaan heeft. Dan zorgen wij ervoor dat u de leges zo snel mogelijk van ons terug krijgt. Vul hiervoor het contactformulier in. Houdt bij het invullen het kenmerknummer dat u van ons gekregen heeft bij de hand. Dit hebben wij nodig om uw leges te kunnen terug betalen.

Loopt uw aanvraag nog?

Heeft u een vergunning of ontheffing voor een evenement of activiteit aangevraagd? En is die aanvraag nog niet afgerond, maar wilt u wél uw evenement of activiteit annuleren? Ook dan hoeft u geen leges te betalen. Ook hiervoor geldt dat wij u vragen om het contactformulier in te vullen. Houdt u bij het invullen het kenmerknummer dat u van ons gekregen heeft bij de hand.

Meest gestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de gevolgen van de maatregelen van het kabinet voor het organiseren van evenementen en het terug betalen van leges door de gemeente, vindt u op onze webpagina Corona en evenementen in Schagen.


25 maart 2020 - Veteranendag afgelast

Vanwege de coronacrisis gaat in Schagen de Veteranendag van 9 mei niet door.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en de ziekte COVID-19 te verminderen, staat alles in het openbare leven stil. Zo ook de activiteiten voor de Schagense veteranen. De aangescherpte maatregelen die het kabinet op 23 maart heeft afgekondigd, maken het noodzakelijk dat de Veteranendag 2020 in Schagen wordt afgelast.

Op zaterdag 9 mei 2020 zou het comité Veteranen Schagen deze jaarlijkse Veteranendag Schagen, in samenwerking met de gemeente, hebben georganiseerd. Op deze dag zouden we onze veteranen hebben geëerd, ongeacht hun missies. Dit als blijk van dankbaarheid voor hun bijdrage aan vrede en veiligheid, waar ook ter wereld.

Op een later tijdstip dit jaar zal het comité, in overeenstemming met de gemeente, in overweging nemen of er dit jaar nog een Veteranendag wordt georganiseerd.

Hierover volgt dan zo spoedig mogelijk nadere informatie.


25 maart 2020 - Weekmarkt Schagen gaat door, met restricties

Vrijwel alle markten in het land blijven open. Ook de donderdagse weekmarkt in Schagen gaat door. Belangrijk argument hiervoor is dat markten er ook zijn voor de voedselvoorziening. Net als supermarkten. Burgemeester Marjan van Kampen heeft strenge regels gesteld om de markt zo veilig mogelijk te houden. Voor zowel de marktverkopers als de bezoekers.

De regel die overal geldt, is dat mensen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Dat is moeilijk als het heel druk is en als de kramen naast elkaar staan. Daarom staan de kramen vanaf komende donderdag 26 maart verder uit elkaar. Ook worden tekstkarren ingezet. Aan het begin en einde van de markt, van beide kanten toegankelijk, staan instructies op deze tekstkarren. Zo kunnen bezoekers ter plekke lezen waar zij zich aan moeten houden.

De markt blijft dus toegankelijk. Omdat het een van de plaatsen is waar mensen hun levensmiddelen kopen. Net als in de supermarkt, die ook open blijft. Evenals daar geldt dat de klanten in feite met een wijde boog om elkaar heen moeten lopen. Ook bij de kassa worden handen niet aangeraakt. Er wordt contactloos betaald, niet cash. De supermarkt heeft het aantal mensen beperkt dat tegelijk in de winkel mag zijn. We hopen dat mensen die inkopen doen op de markt zich zoveel mogelijk willen spreiden, zodat het minder druk zal zijn. Dat maakt het afstand houden eenvoudiger om te doen.

De burgemeester roept mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen. “Je kunt jezelf goed wapenen tegen onvoorzichtigheid als je voortdurend bedenkt dat je zelf besmet kan zijn. Dan bescherm je niet alleen jezelf maar ook de ander en blijf je op afstand.”

In tegenstelling tot de supermarkt is de markt in de buitenlucht, maar er gelden dezelfde strenge regels. Burgemeester Van Kampen: “Doe daarom de boodschappen zoveel mogelijk in je eentje. Meer dan twee mensen samen is verboden, dus ook op de markt. In de supermarkt is het nu verplicht met een winkelkarretje te lopen. Dat is op de markt niet zo, maar de afstand moet altijd worden bewaakt. Vooral door jezelf.”

Op overtredingen zijn boetes gesteld. Het is echter nooit zo dat een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) of politieagent alles kan bewaken.

“We zijn zeker deze tijd afhankelijk van elkaar en van het onderling vertrouwen. Ik reken op de marktbezoekers, dat zij zich houden aan de regels en geduldig zijn als ze daardoor even moeten wachten,” zegt burgemeester Van Kampen.


22 maart 2020 - Oproep burgemeester Van Kampen: “Kom niet naar de stranden en duinen! Blijf thuis!”

Burgemeester Marjan van Kampen roept dringend op niet naar het strand of de duinen te gaan in de gemeente Schagen. Van Kampen: “We moeten nu écht allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We spelen met mensenlevens als we ons niet aan de richtlijnen houden. Ik roep iedereen dringend op om niet naar het strand en de duinen te gaan, ook niet de komende mooie dagen. Natuurlijk is dat jammer, maar als we de drukte opzoeken, creëren we met elkaar risicovolle situaties. Dat kunnen we écht niet maken tegenover kwetsbare groepen en tegenover al die mensen in de zorg die overuren draaien voor ons allemaal. Volg de instructies van de Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Ben je ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm jezelf en de mensen om je heen. Alleen zo kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus beheersen.”

Sportpark Groenoord dicht

De gemeente krijgt de laatste dagen ook meldingen dat op sportpark Groenoord regelmatig groepjes kinderen en ouders voetballen en spelen. Daarbij houden zij zich niet aan de 1,5 meter afstand. Ook in speeltuinen is dit het geval. “Ook hiervoor geldt dat we ouders én kinderen oproepen zich aan de richtlijnen te houden”, aldus van Kampen. “Om Groenoord zitten hekken. Vanwege deze situatie zijn we genoodzaakt de hekken te sluiten om te voorkomen dat hier risicovolle situaties ontstaan.” 


20 maart 2020 - Gemeente Schagen lanceert loket ‘Hulp voor ondernemers’

Afgelopen week heeft het Rijk de steunmaatregelen van het kabinet voor zzp-ers en het bedrijfsleven aangekondigd. Het steunpakket is voor het behoud van banen en de economie. Het zorgt ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Veel ondernemers en medewerkers maken zich zorgen. Alles is er op gericht om het inkomen en voortbestaan van ondernemers en inwoners te ondersteunen. Gemeente Schagen heeft een loket ‘hulp aan ondernemers’ ontwikkeld om ondernemers zo goed en snel mogelijk te helpen. Het loket geeft informatie over de maatregelen, antwoorden op vragen die er leven en mogelijkheden om extra financiële steun aan te vragen indien nodig.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Natuurlijk gaat onze eerste zorg uit naar de volksgezondheid. Daarnaast helpen we ondernemers die vanwege de corona-maatregelen hun omzet zien kelderen. Met het loket willen wij alle ondernemers van groot tot klein bedienen. We zien ook dat de horeca met specifieke vragen zit. Daarom hebben we een aparte rubriek ‘vraag en antwoord’ voor horeca op de pagina. We roepen ondernemers op om ons alle vragen die nog niet beantwoord worden op de website vooral te melden via het contactformulier van onze bedrijfscontactfunctionaris. Zo bieden we steeds meer en betere antwoorden aan alle ondernemers.”

Meer informatie vindt u op onze pagina Hulp voor ondernemers.


20 maart 2020 - Geen collectes tot en met 12 april

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft gemeld dat er tot en met 12 april geen landelijke collectes zijn. Dit vanwege de regels die het Rijk heeft opgesteld. Wij volgen deze maatregel van het CBF en verlenen daarom geen collectevergunningen voor zowel landelijke als plaatselijke instellingen. Let op mensen die misbruik maken van het coronavirus en met een smoes proberen geld af te troggelen. Als u iemand aan uw deur komt collecteren, vraag dan naar de vergunning hiervoor.


18 maart 2020 - Denk om jezelf en anderen

Burgemeester Marjan van Kampen spreekt haar bewondering uit voor inwoners in onze gemeente. “Dat de mensen in deze moeilijke tijd met zo’n bewonderenswaardige discipline thuis werken, zich beperken in het naar buiten gaan en ondertussen ook de kinderen bezig houden, mijn petje af”, zegt zij trots.

De burgemeester spreekt in de eerste plaats voor alle mensen die zorg nodig hebben. Zij krijgen die hulp gewoon door. “Maar dat neemt niet weg dat zij net als anderen ongerust zullen zijn over dit coronavirus. Bij alle vragen staat de mens zeker in deze tijd stil bij de betekenis van gezondheid. Het is verstandig voor iedereen die ziek is of ongerust om ziek te worden, zich vast te houden aan wat de deskundigen zeggen. Zij werken keihard om mensen te genezen, te zoeken naar een remedie en alles weer snel normaal te laten zijn. Denkt u ondertussen om u zelf: eet en slaap voldoende en weet: ook dit gaat voorbij.”

Aan alle mensen die werken in de zorg en hun volle inzet geven: ”het is een zware tijd en uw werk van zo groot belang. Het zal voor u niet meevallen, daarom helpt het misschien als u weet: we zijn u o zo dankbaar voor alles wat u doet.”

Voor ons allemaal en ook voor kinderen is dit een bizarre tijd. We maken voor het eerst mee dat het openbare leven stil staat. Ook kinderen kunnen niet naar hun sportclub, niet naar school. Het lijkt op vakantie, maar toch niet. Want papa en mama zijn ook thuis. We zitten langer bij elkaar en dat is zo af en toe geen onverdeeld genoegen. Het is allemaal nodig om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk naar het ziekenhuis moeten. Wat ik aan de kinderen en de ouders vraag is om elkaar niet ongerust te maken met zenuwachtige berichten. Vaak klopt het niet wat via de sociale media staat. De echte informatie geven de deskundige dokters, de ministers en officiële instanties. Ook wij als gemeentebestuur treden naar buiten als we nieuws kunnen melden.”

Wij als gemeente zijn ook trots op de ondernemers. In deze moeilijke tijd hebben zij zorgen om hun werknemers en het voortbestaan van hun bedrijf. Ondernemers zijn bezig met aanpassen en overleven, groot respect daarvoor. De rijksoverheid ondersteunt hen zoveel mogelijk. Ook als gemeente doen wij dat, in nauw contact met de Ondernemersfederatie (OFS). Samen zorgen we er voor dat de effecten van het coronavirus voor inwoners en ondernemers zo beperkt mogelijk zijn, in de eerste plaats voor de gezondheid, maar natuurlijk ook voor de lokale economie.

Zorg voor u zelf en voor elkaar. Mensen die alleen thuis zitten, stuur ze een appje of een mail. Verzin dingen die blij maken, dat helpt enorm. Als we allemaal volhouden, bewijzen we onszelf en de anderen een heel grote dienst.


18 maart 2020 - Steun aan ondernemers

Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Ondernemers doen bijna geen zaken meer. Dat hakt er in. Landelijk zijn er maatregelen genomen om de ondernemers bij te staan. Gisteren hebben de ministers Hoekstra (financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) de steunmaatregelen van het kabinet voor zzp’ers en het bedrijfsleven aangekondigd. Ook werknemers maken zich zorgen. Alles is er op gericht om het inkomen en voortbestaan van ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in onze gemeente hebben bedrijven het moeilijk. We doen het volgende op financieel gebied voor de ondernemers en inwoners.

Gedurende de tijd van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen: we laten begrip voor de ondernemers leidend zijn. Er is geen handhaving op niet of te laat betalen van gemeentelijke belastingen. We zullen het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen voorlopig uitstellen. Dit geldt ook voor inwoners die wegens arbeidstijdverkorting met vermindering van hun inkomen te maken krijgen.

Wethouder Joke Kruit: “Van de belastingaanslagen zullen we de komende drie maanden geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot juli. Wij verwachten dat er dan veel meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronamaatregelen en de effecten van het Rijksbeleid.” De ondernemers van het stadscentrum van Schagen zouden in maart 2020 een aanslag ontvangen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De verzending van deze aanslagen wordt ook uitgesteld.

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen zoals ZZP’ers (Zelfstandigen zonder personeel) vragen momenteel aan de gemeente of zij in aanmerking komen voor bijstand voor zelfstandigen. De rijksoverheid ontvangt deze vragen ook en is bezig met het treffen van maatregelen.

In afwachting van die informatie geldt alvast dat we niet handhaven op betaling en voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen verzenden.

Meer informatie geeft de Kamer van Koophandel via de website https://www.kvk.nl/corona/

Voor algemene vragen kunnen zelfstandigen en andere ondernemers bellen naar bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes, via telefoonnummer (0224) 210 400.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op onze pagina Hulp voor ondernemers.


18 maart 2020 - Noodopvang gemeente Schagen

De rijksoverheid heeft gemeld dat alle scholen en kinderopvang van 16 maart tot 6 april hun deuren moeten sluiten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Echter, voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de ouders cruciale beroepen uitoefenen,  is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf.  Zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

SMI en informele opvang

De opvang voor kinderen en ouders met een Sociaal Medische Indicatie wordt voortgezet als dit niet binnen het eigen netwerk opgepakt kan worden. Ook kinderen waarbij de opvang normaal gesproken in het netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij opa en oma, en waarbij dit nu niet meer mogelijk is, kunnen terecht bij de opvang. Uitgangspunt bij deze laatste situatie blijft natuurlijk dat beide ouders een cruciale functie uitoefenen.

Coördinatie vanuit de gemeenten vanaf woensdag 18 maart

Vanaf woensdag 18 maart draagt het ministerie de verantwoordelijkheid van de noodopvang over aan de gemeenten. Dit houdt concreet in dat wij binnen de regio contact houden met alle kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. Daarbij vragen we hen een inventarisatie van de behoefte naar opvangplekken te doen. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn alle onderwijsinstellingen en kinderopvanglocaties bereid om hun opvang op de normale locatie aan de blijven bieden of hier een samenwerking in op te zoeken. Mocht hier toch verandering in komen (omdat er bijvoorbeeld veel zieke medewerkers zijn) dan gaan we binnen de regio kijken hoe dit kan worden opgelost. Ook hier informeren de reguliere communicatiekanalen van het onderwijs en de kinderopvang naar ouders toe.

Meer informatie gericht op ouders met cruciale beroepen en de opvang staat onze pagina over noodopvang.


17 maart 2020 - Noodverordening COVID-19

Op 16 maart 2020 is de Noodverordening COVID-19 vastgesteld. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Dit omdat er toch groepsvorming is bij bepaalde locaties. Niet alles kan in een verordening. De oproep van de gemeente aan ouders is om ook kinderen niet in grote groepen te laten spelen, niet bijeen staan in de supermarkt; kortom om echt de afstand tot een ieder te bewaren en bewaken. De noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bekend gemaakt via ons gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl.


16 maart 2020 - Gezamenlijke inzet om verspreiding Corona te vertragen

Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Er is zo min mogelijk sociaal verkeer, om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Burgemeester Marjan van Kampen geeft een woord van bemoediging. De gemeentelijke organisatie is beperkt bereikbaar. Bijeenkomsten, waaronder raadsvergaderingen, gaan niet door.

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus: scholen, horeca, sportclubs en coffeeshops zijn sinds zondag 15 maart 18.00 uur gesloten. De nieuwe maatregelen komen boven op die van vorige week donderdag. Alle maatregelen gelden tot en met 6 april.

Burgemeester Marjan van Kampen: “Het coronavirus en alle maatregelen raken ons allemaal: leerlingen, onderwijzers, zorgpersoneel, ondernemers, inwoners. Het zijn vergaande maatregelen, waarvan ik besef dat dit veel van ons allemaal vraagt en zal vragen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken. Als we met z’n allen de verspreiding van het virus kunnen vertragen, verlicht dat de druk op de gezondheidszorg. Het is heel fijn om te zien dat inwoners en ondernemers elkaar willen helpen in deze bijzondere tijd en dat we samen de strijd aangaan tegen het coronavirus. Tenslotte wil ik jullie dit meegeven: zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Eet goed, slaap voldoende, blijf fit en tel je zegeningen. Kijk naar elkaar om. Ook dit gaat over. Sterkte allemaal.”

Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch

Als gemeente zijn en blijven wij digitaal via onze website en sociale media bereikbaar en ook telefonisch via (0224) 210 400. Onze dienstverlening, zoals het doen van aangifte en overlijden of andere zaken die niet tot ná 6 april kunnen wachten, garanderen wij. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Medewerkers die op huisbezoek gaan hebben nu de afspraak dat zij dit alleen in spoedgevallen doen. Staat een huisbezoek gepland, dan bellen wij met de inwoner om te vragen of de afspraak telefonisch/digitaal kan doorgaan of verzet kan worden. Heeft u een afspraak met één van onze medewerkers en hoort u niets? Dan verzoeken wij u om te kijken of die afspraak verzet kan worden óf dat deze telefonisch of digitaal kan plaatsvinden. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat we het coronavirus zo min mogelijk verspreiden.

Aangepaste openingstijden

Vanaf dinsdag 17 maart is ons gemeentehuis alleen op afspraak open van 9.00 tot 12.00 uur. Heeft u een afspraak? Dan doen wij de deur voor u open (volg de instructies bij de voordeur). Heeft u geen afspraak? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0224) 210 400. Na 12.00 uur sluiten wij de voordeur.

Bijeenkomsten geannuleerd

Zoals ook landelijk aangegeven, gaan bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet door. Dat geldt in Schagen dus voor Paasvee, maar ook voor kleinere bijeenkomsten als raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten.

Vervolg

Als gemeente volgen we de richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid vindt u meer informatie en een overzicht van de meest gestelde vragen. Als daar aanleiding toe is, komen we met nieuwe informatie. Dit kunt u ook zien op deze pagina en onze Facebookpagina en Twitter.


13 maart 2020 - Ook gemeente Schagen neemt maatregelen tegen coronavirus

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gemeente Schagen ondersteunt uiteraard deze maatregelen. Dit betekent dat wij alle bijeenkomsten en evenementen waar meer dan 100 mensen komen annuleren. Bijeenkomsten en evenementen met minder dan 100 mensen gaan gewoon door. Ook ons gemeentehuis blijft open en onze dienstverlening, zoals het doen van aangiften en overlijden of het afgeven van paspoorten, garanderen wij. Heeft u een afspraak, dan kunt u gewoon komen. Ténzij u klachten heeft zoals neusverkouden, hoesten of koorts. Dan vragen wij om óf uw afspraak te verzetten óf – als dat mogelijk is – uw afspraak telefonisch te doen


9 maart 2020 - Inwoner gemeente Schagen besmet met coronavirus

Maandag 9 maart is door de GGD Hollands Noorden bij een inwoner van de gemeente Schagen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die in Noord-Italië is geweest. De man is in thuisisolatie geplaatst. Hun huisgenoten moeten in thuisquarantaine blijven. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënt in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Wat houdt contactonderzoek in?

Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden de komende periode gemonitord. De GGD vraagt hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden.

Heeft u vragen over het coronavirus? Bel dan 0800-1851 of kijk op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hier vindt u ook de meest gestelde vragen. Als gemeente volgen wij de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Niezen en hoesten in de elleboog;
 • Gebruik een papieren zakdoek;
 • Schud geen handen.

27 februari 2020 - Informatie over coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Op de website van de GGD Hollands Noorden en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt u meer informatie over het coronavirus en de meest gestelde vragen.