HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden

Soms staat de wereld even stil...

U heeft pas een naaste verloren. De wereld staat dan voor u even stil. Wij wensen u heel veel sterkte in deze verdrietige periode en veel kracht bij het verwerken van dit verlies. 

In deze droevige periode moet er ook nog van alles geregeld worden. Om u hierbij te helpen heeft uw uitvaartondernemer u hierover waarschijnlijk al veel informatie gegeven. Ook wij – uw gemeente – willen u graag behulpzaam zijn, zodat u niet alles zelf hoeft uit te zoeken.

Wat regelen wij voor u?

Het overlijden is gemeld aan de gemeente. Wij geven het overlijden altijd door aan:

 • De Belastingdienst (Belastingtelefoon voor nabestaanden: (0800) 235 8354
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Pensioen- en zorgverzekeraars
 • De Waterschappen
 • De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • De Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ook een aantal afdelingen binnen onze gemeente wordt over het overlijden geïnformeerd; zoals belastingen en financiën (onroerendzaakbelasting -OZB-, afvalstoffenheffing, rioolrecht).

Welke instanties moet u zelf informeren?

Ondanks dat een aantal instanties al door ons worden geïnformeerd zijn er altijd nog instanties die u zelf moet informeren, denk hierbij onder andere aan:

 • Banken
 • Werkgever of uitkeringsinstantie
 • Verhuurder of het kadaster
 • Nutsbedrijven
 • Verzekeraars

Wij raden u aan om bijvoorbeeld de bankafschriften van het laatste jaar te bekijken. Op die manier kunt u vaststellen welke bedrijven er nog meer geïnformeerd moeten worden. Verzamel voordat u belt of e-mailt alvast de benodigde gegevens. Zoals naam, adres en woonplaats, geboortedatum, sterfdatum en accountnummer.

Wanneer moet u het paspoort en/of de identiteitskaart inleveren?

Dit doet u als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren. U levert het in als u daar aan toe bent.

Voorkomen van identiteitsfraude

Wij leggen het overlijden vast in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit voorkomt identiteitsfraude met het paspoort van de overledene. Ook zorgt deze registratie ervoor dat andere instanties over het overlijden worden geïnformeerd.

Heeft u hulp nodig bij het regelen van allerlei zaken?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer (0224) 210 400. U krijgt dat een keuzemenu, waar u kiest voor optie 1. Een medewerker van ‘Toegang’ helpt u verder. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09:00 - 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande websites:

Folder uitprinten

Wilt u bovenstaande informatie rustig op papier doorlezen? Dan kunt u ook onze folder downloaden en uitprinten.