HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang kosten, kwaliteit en registratie in Landelijk Register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)

De gemeente Schagen houdt zich ten aanzien van een aantal zaken bezig met kinderopvang.

  • We verstrekken in sommige situaties een tegemoetkoming in de kosten.
  • We controleren de kwaliteit en
  • We onderhouden het landelijke digitale registratie systeem, het zogeheten Landelijk Register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)

De gemeente Schagen heeft een ‘Verordening Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang Schagen’ om in sommige situaties een vergoeding kinderopvang en peuterspeelplaatsen te kunnen verstrekken.

  1. Peuters spelen (2 tot 4 jarige) 2x per week 3,5 uur.
  2. Voor- en Vroegschoolse Educatie
  3. Kinderopvang op basis van Sociale Medische Indicatie

Peuters spelen en ontwikkelen zich samen

Voor opgroeiende peuters is het goed om samen met andere peuters in een groep te spelen. Spelenderwijs ontwikkelen zij zich. In de gemeente Schagen zijn voorzieningen aanwezig waar uw peuter onder deskundige begeleiding kan spelen. De leidsters zijn gediplomeerd om op gestructureerde wijze peuters aandacht te geven. Ze letten op de sociale, emotioneel, motorische en taal ontwikkeling van de peuters. Als uw kind iets extra’s nodig heeft kunnen ze dat bieden.

In Schagen noemen we deze mogelijkheid om te spelen peuterplaatsen. Diverse kinderopvangorganisaties in onze gemeente bieden de plaatsen aan. Per organisatie kan het aanbod en de prijs verschillen. Informatie kunt u bij de diverse aanbieders krijgen.

Kosten en tegemoetkoming

De aanbieder van de peuterplaats stuurt u een rekening. Voor de kosten kunt u via de Belastingdienst een deel vergoed krijgen, de kinderopvangtoeslag, als u allebei werkzaam bent.

Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u via de kinderopvangorganisatie vanaf 1 augustus 2014 een soort gelijke vergoeding van de gemeente vragen. Wij betalen deze vergoeding aan de aanbieder. U ontvangt alleen voor de resterende kosten een rekening van de aanbieder. De hoogte van onze vergoeding is inkomensafhankelijk.

De vergoeding is bedoeld voor peuters en ouders die in Schagen wonen. Ook de kinderopvang kan de vergoeding alleen bij ons aanvragen als ze in Schagen gevestigd zijn.

De vergoeding heeft betrekking op 2 x 3,5 uur per week. Veertig weken per jaar.

Compensatie ouderbijdrage kinderopvang

Tijdens de coronacrisis konden kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang. De kosten bleven wel doorlopen. Het Rijk heeft bepaald dat deze kosten teruggegeven moeten worden aan de ouders. De teruggave van de eigen bijdrage voor ouders met een subsidieregeling geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Ouders die kinderopvangtoeslag (KOT) via de belastingdienst ontvangen, krijgen hun geld in juli terug. Ouders die geen recht hebben op KOT en een (VVE/SMI) peuterplaats van de gemeente vergoed krijgen, ontvangen hun teruggave via hun eigen kinderopvangorganisatie.  Wanneer dat gebeurt verschilt per organisatie. Ze proberen dit allemaal in juli geregeld te hebben. Het kan zijn dat uw organisatie het al heeft uitbetaald of dit dus later in juli doet. Wilt u het zeker weten wanneer u de teruggave ontvangt? Of heeft u vragen over de terugbetaling en de afhandeling hiervan? Neem dan contact op met de organisatie van uw kinderopvang.

Waar?

Overzicht kinderdagverblijven met peuterplaatsen

Op de pagina Overzicht peuterspeelzalen 2020 vindt u een overzicht met alle organisaties en locaties waar peuterplaatsen aangeboden worden.

Kinderopvang op basis van Sociale Medische Indicatie

Soms lukt het door medische en/of sociale redenen even niet om naar wens en behoefte goed voor uw kinderen te zorgen en is hulp nodig. Er zijn allerlei vormen van ondersteuning mogelijk en denkbaar. Maar in sommige situatie kan een wijkteamconsulent besluiten, dat er kortdurend als een soort vangnet, een vergoeding voor kinderopvang verstrekt wordt. Hoe en onder welke voorwaarden wordt in overleg bepaald. De  toekenningsprocedure verloopt via het wijkteam van de gemeente.

Controle op de kwaliteit kinderopvang en registratie van kinderopvang

De gemeente controleert de kwaliteit. De GGD inspecteert elk jaar in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie en brengt een inspectierapport daarover uit.

Tevens wordt het Landelijk Register kinderopvang en Peuterspeelzalen bijgehouden. In dit digitale register kunt u zien welke locaties geregistreerd zijn en inspectierapporten van de GGD vinden.

De gemeente heeft het bijhouden van dit register uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden. Indien een houder een wijziging wil doorgeven kan dat door het landelijke aanvraagformulier (vindbaar op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang) in te vullen en te sturen aan de GGD HN, inspecties@ggdhn.nl.

De gemeente verwerkt de aanvragen tot registratie of wijzigingen dus niet zelf, maar heeft dat uitbesteed!