HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, het wordt vaker tropisch warm en het gaat vaker extreem hard regenen. Wij willen dat onze gemeente nu en in de toekomst plezierig leefbaar is voor plant, dier en mens. Samen met onze inwoners werken wij aan ‘leefbare kernen’ die goed ingericht zijn voor de komende klimaatveranderingen.

Overlast door regen, hitte en droogte ontstaat vooral in gebieden met veel gebouwen, verhard oppervlakte en weinig groen en oppervlaktewater. Een heel belangrijke opgave is daarom dat we de stad en de kernen groener. Dit is nodig in de openbare ruimte, maar ook op privéterreinen van inwoners en bedrijven.

Groen zorgt voor verkoeling, schaduw en houdt water vast. Om droogte en verzilting tegen te gaan is het belangrijk om regenwater op te vangen en vast te houden op de plek waar het valt. Dit kan door de regenpijp af te koppelen van het riool en het aanleggen van waterbuffers en -bergingen, waterdoorlatende verharding en groene daken.

Weet u of uw huis droog blijft als het extreem hard regent? Houdt u het nog uit in uw tuin als het zo langdurig warm is? Slaapt u dan nog goed? Heeft u last van de droogte? 

Wat doe jij?

Klimaatverandering treft ook u. U kunt zelf al veel doen om nu en in de toekomst minder last te hebben van de gevolgen. Meer informatie over wat u kunt doen aan klimaatadaptatie

Wat doen wij?

Onze omgeving klimaatbestendig maken bepaalt ons beleid en hoe wij het openbare gebied inrichten. Meer informatie over wat wij doen aan klimaatadaptatie