HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Kopen, huren of pachten van de gemeente

Kopen, huren of pachten van de gemeente

De gemeente Schagen verkoopt, verhuurt of verpacht regelmatig gebouwen en gronden aan particulieren en bedrijven. Op deze pagina treft u een actueel overzicht van het beschikbare aanbod en per object een korte omschrijving.

Openbaar groen

De gemeente kan op verzoek groenstroken, die niet van strategisch belang zijn of die niet tot de groenstructuur behoren van een bepaald gebied of wijk, verkopen aan de aangrenzende eigenaar. Dit is meestal een woningeigenaar die zijn tuin wil vergroten. Als u belangstelling heeft voor een stukje openbaar groen, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via ons digitale formulier.

Verhuur / Pacht

Gebouwen en/of gronden die niet langer door gemeente Schagen worden gebruikt, maar die wél een strategische waarde voor de gemeente hebben, worden veelal verhuurd of verpacht. Hierdoor houdt de gemeente op langere termijn de beschikking over het gebouw en/of de grond. U kunt hierbij denken aan woningen, kantoor- en bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed, maar ook percelen grond of terreinen. De verhuur of pacht wordt doorgaans verzorgd door het Taakveld Vastgoed van de gemeente.

Op dit moment zijn er geen objecten te huur / te pachten.

Verkoop

Gebouwen en/of gronden die niet langer door gemeente Schagen worden gebruikt en die geen strategische waarde voor de gemeente hebben, worden veelal verkocht. Hierbij kunt u denken aan voormalige scholen, brandweerkazernes, kantoren of ander bijzonder vastgoed waar een nieuwe invulling voor wordt gezocht. Verkoop vindt meestal plaats via een door de gemeente ingeschakelde makelaar.

Aanbod