HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Kopen, huren of pachten van de gemeente

Kopen, huren of pachten van de gemeente

De gemeente Schagen verkoopt, verhuurt of verpacht regelmatig gebouwen en gronden aan particulieren en bedrijven. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van het beschikbare aanbod en per object een korte omschrijving.

Openbaar groen

De gemeente kan op verzoek groenstroken verkopen aan particulieren of bedrijven. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Heeft u interesse voor een stukje openbaar groen? Vul dan het digitale formulier in.

Huur / Pacht

Gebouwen en/of gronden die niet langer door gemeente Schagen worden gebruikt, worden veelal verhuurd of verpacht. Hierdoor houdt de gemeente op langere termijn de beschikking over het gebouw en/of de grond. U kunt hierbij denken aan woningen, kantoor- en bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed, maar ook percelen grond of terreinen. De verhuur of pacht wordt opgepakt door het team Vastgoed.

Verkoop

Gebouwen en/of gronden die niet langer door gemeente Schagen worden gebruikt, worden soms verkocht. Hierbij kunt u denken aan voormalige scholen, brandweerkazernes, kantoren of grond waar een nieuwe invulling voor wordt gezocht. Verkoop vindt meestal plaats via een makelaar.

Aanbod: