HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Kwaliteit van het openbaar gebied

Kwaliteit van het openbaar gebied

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Er zijn werkzaamheden die we bijna het hele jaar doen, zoals prullenbakken legen, straatvegen, grasmaaien, schoffelen en hagen knippen. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden die we alleen regelmatig aanpakken, zoals bijvoorbeeld bomen snoeien, opnieuw bestraten van wegen, putten legen, asfalteren en het baggeren van sloten.

Voor de uitvoering van dit onderhoud hebben wij een kwaliteitsniveau afgesproken. Dit houdt in dat we een bepaald beeld proberen te halen. Dit noemen we de beeldkwaliteit. De standaard beeldkwaliteit die wij hebben gekozen is de zogenaamde C-kwaliteit. Onze onderhoudsbudgetten zijn hier ook op ingericht. Het uitgangspunt hierbij is dat we pas onderhoud gaan uitvoeren op het moment dat het beeld niet meer aan het de beeldkwaliteit C voldoet.

Hoe ziet beeldkwaliteit C eruit?

In het groen ziet u dat de strakke lijnen van de haag niet meer zichtbaar zijn. En er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag. Ook ziet u dat er redelijk veel kale plekken zijn, ook tussen de planten. En er is redelijk veel onkruid aanwezig.

Voor de wegen, paden en stoepen geldt dat ook hier veel onkruid aanwezig is. Dat paden worden opgedrukt door boomwortels. En dat er soms tegels of klinkers uit het pad weg zijn. Ook zitten er scheuren in de weg en zijn eventuele reparaties aan het asfalt zichtbaar. En de markeringen in de weg reflecteren weinig. Met andere woorden ze zijn minder goed zichtbaar.

Voor lantaarnpalen en speelvoorzieningen geldt dat deze scheef mogen staan. Dat er deuken en gaten in mogen zitten en dat ze redelijk erg bevuild eruit mogen zien.