HOME  |  Leven & Ondernemen  |  LED-verlichting gemeente Schagen

LED-verlichting gemeente Schagen

Start

In augustus 2018 is het project "Schagen in de LED" gestart. Alle lichtmasten binnen de gemeente Schagen worden voorzien van een armatuur met LED verlichting. De firma Ziut verzorgt dit werk. Zoals op de foto’s te zien is, wordt de oude armatuur verwijderd en wordt er een vergelijkbaar armatuur met LED teruggeplaatst.

LED-verlichting

LED-verlichting is energiezuinig, vermindert de CO²-uitstoot, is minder storingsgevoelig en vraagt minder onderhoud. Het ombouwen van de openbare verlichting draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Schagen. Naast kostenbesparing, geeft LED-verlichting ook een andere beleving. Deze witte LED-verlichting geeft een betere kleurherkenning op straat waardoor de sociale veiligheid verbetert. In totaal worden 640 lichtmasten en 11.260 verlichtingsarmaturen vervangen. Daarnaast worden er nog 165 sierarmaturen omgebouwd, zodat ook die voorzien kunnen worden van LED-verlichting.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de gemeente in samenwerking met Ziut BV de bewoners geïnformeerd door middel van een inloopbijeenkomst. Er hebben in 2018 in totaal 7 bijeenkomsten plaats gevonden in verschillende kernen.
Naast informatie over de werkzaamheden konden de inwoners ook gelijk het ‘nieuwe licht’ ervaren

Planning