HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Lokale inclusie agenda

Lokale inclusie agenda

Voor een samenleving die werkt voor iedereen

Reizen met het openbaar vervoer. Een sollicitatiebrief maken. Een fijne tijd op school hebben of iets leuks doen. Dit is niet voor iedereen even makkelijk. In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking staat dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Om hier voor te zorgen maken gemeenten een Lokale Inclusie Agenda. In Schagen gaat deze agenda verder dan mensen met een beperking. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en van wie je ook houdt: iedereen moet kunnen meedoen. Dit heet een inclusieve samenleving.

De inclusie agenda van de gemeente Schagen bestaat uit zes speerpunten over inclusie en toegankelijkheid. Bij ieder speerpunt staan een aantal acties. De acties en speerpunten laten zien wat volgens lokale experts, organisaties en ondernemers op dit moment belangrijk is. Ervaringsdeskundigen zijn mensen.

Lokale ervaring

De speerpunten in de inclusie agenda zijn het resultaat van het startsymposium op 1 april 2021. Hier gingen verschillende lokale ervaringsdeskundigen, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers met elkaar in gesprek over toegankelijkheid en inclusiviteit. Samen kwamen zij tot 25 speerpunten die moeten leiden tot een toegankelijk en inclusief Schagen. Er zijn speerpunten die volgens de deelnemers op dit moment het meest belangrijk zijn. Deze speerpunten zijn opgenomen in de inclusie agenda. Vervolgens is er voor ieder speerpunt een werkgroep opgericht. Hier zaten deelnemers van het symposium en een aantal medewerkers van de gemeente in. Elke werkgroep heeft acties bedacht, die ervoor moeten zorgen dat we dit speerpunt behalen. Zo is deze inclusie agenda zo veel mogelijk gemaakt met de mensen die weten wat er in Schagen speelt.

Het vervolg

Wil je weten hoe we de acties op de Lokale Inclusie Agenda de komende 1,5 jaar gaan uitvoeren? Meer informatie over het vervolg van de Lokale Inclusie Agenda

Speerpunt 1: De vraag staat centraal en deskundigheid verbeteren in het sociaal domein.

Het is belangrijk dat het aanbod past bij de behoefte van de inwoners. Hierbij ook aandacht voor de deskundigheid van medewerkers. Meer informatie over de acties die horen bij speerpunt 1.

Speerpunt 3: Het (zorg)aanbod is beter te vinden.

Inwoners en organisaties kunnen het (zorg)aanbod beter vinden, dankzij een sociale kaart. Meer informatie over de acties die horen bij speerpunt 3.

Speerpunt 5: Verbinding tussen verschillende mensen.

Verschillende groepen mensen worden verleid elkaar te ontmoeten. Meer informatie over de acties die horen bij speerpunt 5.

Inclusie akoord

Door het Inclusie-Akkoord te ondertekenen, zegt jouw organisatie zich te willen inzetten voor een toegankelijk en inclusief Schagen. Meer informatie over het inclusie-akkoord

Speerpunt 2: Fysieke en digitale toegankelijkheid

De fysieke toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte kan beter. Dit geldt ook voor  de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites, e-mails en brieven. Meer informatie over de acties die horen bij speerpunt 2.

Speerpunt 4: Moeite doen voor een succesvol re-integratietraject voor elke werkzoekende.

Er is aandacht voor een aanpak op maat voor mensen die in een re-integratietraject zitten. Namelijk door te kijken  naar wat voor werk écht bij iemand past. En we zien een re-integratietraject pas als ‘klaar’, als iemand  een tijd met plezier bij een werkgever werkt. Meer informatie over de acties die horen bij speerpunt 4.

Speerpunt 6: Gemeentelijke activiteiten

Gemeentelijke organisatie. Goed voorbeeld doet goed volgen. Meer informatie over de acties die horen bij speerpunt 6.