HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Natuurbrand

Natuurbrand

Een kleine brand in het bos of in de duinen kan snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig, moeilijk te bestrijden en kunnen gevaarlijk zijn. De kans op een natuurbrand is niet altijd even groot:

 • in de winter en het vroege voorjaar ligt de sapstroom van bomen stil. Daardoor zijn ze erg droog en kunnen ze sneller in brand raken.
 • heide en dennenbos zijn erg brandbaar. De meeste branden in natuurgebieden ontstaan dan ook daar. Loofbomen, waar in de zomer blad aan zit, branden minder snel.
 • een hoge temperatuur vergroot de kans op het ontstaan van brand, hoe vochtiger hoe kleiner de kans op brand.
 • lage begroeiing en takken op de grond drogen door harde wind snel uit. Als er dan ook nog brand ontstaat, kan die zich snel uitbreiden. Het vuur wordt als het ware meegedragen naar de volgende boom of naar het volgende heideveld en is dan lastig te controleren en te blussen.
 • In vakantietijd is het druk in de natuurgebieden. Omdat het merendeel van de branden door menselijk handelen ontstaat, is de kans op brand in die periode dan ook groter.

Niet doen!

 • Kampvuur maken en vuurkorven gebruiken, dit is verboden
 • Barbecueën in het gebied mag niet, bewoners aan de rand van het natuurgebied mogen wel barbecueën in de tuin, maar wees ervan bewust dat de rook kan zorgen voor loos alarm.
 • Roken, een sigaret kan droge planten en struiken laten branden.
 • Auto buiten de daarvoor bestemde plekken parkeren. De katalysator (vaak erg heet en aan de onderkant) kan bij hoog en droog gras brand veroorzaken.
 • Rommel in de natuur gooien. De zon op een weggegooide fles kan als een vergrootglas werken en vuur maken.
 • Vuil verbranden, dat is ook verboden.

Gevolgen natuurbrand

Iedereen wil veilig wonen en genieten van de prachtige natuur om zich heen. Mocht er aanleiding voor zijn dan gaan de sirenes of ontvangt u een NL Alert. Sluit in dat geval ramen en deuren en zet de rampenzender aan (NH nieuws radio en tv). Brand verwoest onze natuur en het kan lang duren voor het er weer mooi bijstaat. Ook dieren worden het gebied uitgejaagd of gedood. Bezoekers van het gebied kunnen gevaar lopen als zij door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. In het ergste geval besluit de gemeente tot evacuatie van omwonenden.

Wat te doen bij evacuatie

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Vergeet vooral niet een legitimatiebewijs, geld en medicatie mee te nemen.
 • Neem alleen hoognodige zaken mee. Zoals: warme kleding, toiletartikelen, eventueel babyvoeding en luiers.
 • Neem uw huisdieren mee.
 • Verlaat uw onderkomen en vergeet niet de deuren op slot te doen.
 • Controleer of uw buren ook weten dat er een evacuatie is.

Brand melden

De meeste branden kunnen bij een vlugge melding in de kiem worden gesmoord. Bel bij brand 112. Probeer niet zelf te blussen. Zoek de openbare weg of de bebouwde kom op. Geef herkenningspunten door: locatie waar u bent, ANWB borden met nummers, gebouwen in het duin of bos.

Iets verdachts gezien? Meld het dan!

Brandstichting is strafbaar. De dader is verantwoordelijk voor de gevolgen van een brand. De politie zoekt direct naar vermoedelijke brandstichters. Uw hulp is daarbij onmisbaar. De politie hoort het graag als u interessante informatie heeft. Misschien beschikt u net over de gegevens die nodig zijn om een verdachte aan te kunnen houden. Uw informatie is dus belangrijk! Ziet u in het duingebied één of meerdere personen zich verdacht gedragen? Onthoud dan:

 • zoveel mogelijk specifieke kenmerken (uiterlijk, kleding);
 • de tijd;
 • zo exact mogelijk de locatie.

Bel de politie

Dader in beeld of spoed 112 - Melden (zonder spoed) 0900-8844
Anoniem melden 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl