HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Nieuwe afvalinzameling in Muggenburg

Nieuwe afvalinzameling in Muggenburg

Binnen Schagen komt nog veel oud papier en karton in het restafval terecht. Hierdoor is het restafval onnodig groot. Ook waait bij de oudpapierinzameling soms oudpapier in het gemeenteplantsoen en over straat. Door voortaan oudpapier en karton in een papierbak aan huis in te zamelen, wordt het restafval én zwerfafval verminderd. Dat is beter voor het milieu. Na Waldervaart willen we nu ook de wijk Muggenburg voorzien van papiercontainers aan huis én ondergrondse restafvalcontainers in de wijk.

Papierinzameling via bakken aan huis, restafvalinzameling via ondergrondse restafvalcontainer in de wijk

Op dit moment wordt in Muggenburg het oudpapier 1x per 4 weken ‘los aan de weg’ ingezameld. Deze papierinzameling kan nog gebruiksvriendelijker plaatsvinden, namelijk via een papiercontainer aan huis. Een aparte papiercontainer aan huis verhoogt de papieropbrengst, verlaagt het restafval en zorgt voor minder zwerfafval in de wijk. Daarom willen wij de papierinzameling per maart 2019 wijzigen. Vanaf maart 2019 verzamelt HVC oudpapier aan huis met een papierbak. Deze papierbak is de voormalige grijze bak die door de komst van ondergrondse restafvalcontainers in de wijk overbodig is geworden. Deze grijze restafvalbak wordt door middel van stickers aangepast naar een papierbak. Het restafval kan de inwoner vanaf dat moment kwijt in de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. Hiervoor worden in Muggenburg 9 ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Uw restafval kunt u dan 7 dagen per week weggooien in de ondergrondse restafvalcontainer.  Deze krijgt u open door middel van een speciaal afvalpasje. Deze wordt door HVC u toegezonden. Pas op het moment dat de ondergrondse restafvalcontainers gebruiksklaar zijn, wordt de restafvalbak met grijze deksel aangepast naar papierbak. Eens per 4 weken wordt de papierbak geleegd. Deze papierbak moet op dezelfde plek worden aangeboden, waar ook de andere afvalbakken worden aangeboden.

Voorbeeld ondergrondse restafvalcontainer

Voorbeeld ondergrondse restafvalcontainer

Inzameling afval

Voor het restafval kunnen inwoners van Muggenbug voortaan 7 dagen per week terecht bij de betreffende ondergrondse restafvalcontainer. Doormiddel van een afvalpas wordt toegang verkregen. Deze afvalpas wordt door HVC u toegezonden.

Keuze van containerlocaties

Bij de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainer moet met allerlei factoren rekening gehouden worden.  Denk hierbij ook aan onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen. Wij hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een overzicht opgesteld van de voorlopige locaties. Inwoners van Muggenburg zijn op woensdag 14 november 2018 in een vrije inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Schagen in de gelegenheid gesteld om op deze locaties te reageren. Geen van de bewoners heeft  op de voorgenomen locaties bezwaarlijkheden geuit. Op basis hiervan is vervolgens het aanwijsbesluit (collegebesluit; 27 november 2018) vormgegeven met betrekking tot de aanwijzing van 12 locaties als een locatie waar een ondergrondse verzamelcontainer wordt geplaatst voor de inzameling van huishoudelijk restafval. Het aanwijsbesluit treft u hieronder aan.

Vragen en/of opmerkingen?

Vragen? Deze kunnen worden gesteld aan projectleider Dirk Oud, via telefoonnummer: (0224) 210 400 of via het contactformulier.