HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Om wat voor initiatieven gaat het?

Om wat voor initiatieven gaat het?

Het kan van alles zijn. Van iets kleins als het opstarten van een Whatsapp groep voor buurtpreventie tot het anders inrichten van een plantsoen of speelplaats. Van het organiseren van een buurtfestival tot het bieden van burenhulp… Plannen kunnen met buurtgenoten worden opgepakt, maar soms ook samen met instanties als de gemeente, de Wooncompagnie of de vrijwilligerscentrale. Jij bedenkt het, wij denken met je mee. En helpen samen met jou hindernissen uit de weg te nemen en zorgen dat de juiste contacten worden gelegd om jouw idee te realiseren.

Contact