HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van onze gemeente. Met minder regels en eenvoudigere procedures. Zo kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen van de toekomst. Zoals de groei van de dorpen en stad, bereikbaarheid en de energietransitie. De Omgevingswet betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Het kan ook voordeliger voor u, de initiatiefnemers. Met een Verzamelplan. Klik voor meer informatie op de knop Verzamelplan. Dit moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van onze inwoners, organisaties en bedrijven. Zo dragen inwoners en gemeente samen bij aan de ambities van onze gemeente.

knop naar de pagina over de omgevingsvisieknop met link naar omgevingsplanknop naar verzamelplanknop naar Vergunningen aanvragen 2021knop met link naar Veelgestelde vragen over de omgevingsvisie

Meer weten?

Bekijk de video om meer te weten over de Omgevingswet

Schermafdruk video met link naar video over de omgevingswet