HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Ondernemen in Schagen

Ondernemen in Schagen

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Meer informatie over hulp voor ondernemers

Bedrijven Investeringszone voor het centrum

Vanaf 19 november kunnen de ondernemers in de binnenstad voor of tegen de komst van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) stemmen. Meer informatie over een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Ondernemersplein

Op het ondernemersplein vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers. Naast informatie over bijvoorbeeld het starten van een bedrijf kunt u hier ook informatie vinden over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Link naar de website van het ondernemersplein.

Ondernemersloket Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is hét ondernemersloket van de regio. Meer informatie over het Ondernemersloket Noord-Holland Noord

Ondernemersverenigingen, bedrijvengroepen en zakenclubs

In de gemeente Schagen zijn diverse ondernemersverenigingen, bedrijvengroepen en zakenclubs actief. Meer informatie over de ondernemersverenigingen, bedrijvengroepen en zakenclubs

Inkoop en aanbesteden

De gemeente Schagen koopt jaarlijks allerlei producten, diensten en werken in. Hiervoor hebben wij richtlijnen opgesteld waaraan wij ons moet houden. Meer informatie over inkoop en aanbesteden door de gemeente

Horeca

U bent van plan een horecabedrijf te beginnen of u neemt een horecabedrijf over. Daar komt veel bij kijken en natuurlijk wilt u de zaken goed aanpakken. De gemeente kan u bij een aantal stappen ondersteunen. Meer informatie over het starten van een horecabedrijf

Ondermijning in de horeca

Heeft u een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op! Criminelen investeren graag in horecazaken omdat er veel contant geld in omgaat. Wij geven u tips om deze criminele investeerders te herkennen en wat je ertegen kunt doen. Meer informatie over ondermijning in de horeca

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor toekomstbestendig ondernemen. Het gaat om meer dan zuinig omgaan met energie. Meer informatie over duurzaam ondernemen

Ondernemersloket Schagen / Bedrijfscontactfunctionaris

Onze bedrijfscontactfunctionaris is hèt aanspreekpunt voor alle ondernemers en helpt u graag bij al uw vragen, bijvoorbeeld over het starten, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf. Meer informatie ondernemersloket Schagen / bedrijfscontactfunctionaris

Subsidie aanpassing winkelpuien

Wilt u de gevel van uw winkelpui herstellen? Zodat deze een meer historische uitstraling krijgt. Hiervoor kunt u subsidie ontvangen. Meer informatie over deze subsidie vindt u op onze pagina subsidiemogelijkheden.

Bedrijfsbezoeken

De bedrijfscontactfunctionaris gaat regelmatig bij bedrijven langs en organiseert ook bedrijfsbezoeken voor het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over de bedrijfsbezoeken

Bedrijventerreinen

In de gemeente Schagen zijn diverse bedrijventerreinen. Meer informatie over de bedrijventerreinen

Vragen rond personeel

Bent u ondernemer en op zoek naar personeel? Of hebt u personeel dat vermoedelijk schulden heeft? Meer informatie over vragen rond personeel

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Bent u ondernemer binnen de gemeente Schagen? Dan kan het heel goed zijn dat u voor 1 juli 2019 een informatieplicht heeft over uw energiebesparende maatregelen. Meer informatie over informatieplicht energiebesparende maatregelen

Verblijfsrecreatie, eisen voor ondernemers

In Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord, waaronder Schagen) bestaat een ontwikkelkader voor bestaande en nieuwe verblijfsrecreatie. Oftewel: regels waaraan nieuwe verblijfsrecreatie moet voldoen. Meer informatie over de regels voor verblijfsrecreatie

Factuurvoorwaarden gemeente Schagen

Wij streven naar een efficiënte afhandeling van facturen. Wij doen onze uiterste best om uw factuur binnen 7 dagen te betalen. Wij kunnen dat alleen als de factuur volledig is. Meer informatie over de factuurvoorwaarden