HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Ondernemen in Schagen

Ondernemen in Schagen

Ondernemersloket Schagen / Bedrijfscontactfunctionaris

Onze bedrijfscontactfunctionaris is hèt aanspreekpunt voor alle ondernemers en helpt u graag bij al uw vragen, bijvoorbeeld over het starten, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf. Meer informatie

Ondernemersplein

Op het ondernemersplein vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers. Naast informatie over bijvoorbeeld het starten van een bedrijf kunt u hier ook informatie vinden over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Ondernemersloket Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is hét ondernemersloket van de regio. Meer informatie

Ondernemersverenigingen

In de gemeente Schagen zijn diverse ondernemersverenigingen, bedrijvengroepen en zakenclubs actief. Meer informatie

Inkoop en aanbesteden

De gemeente Schagen koopt jaarlijks allerlei producten, diensten en werken in. Hiervoor hebben wij richtlijnen opgesteld waaraan gemeente Schagen zich aan moet houden. Meer informatie

Een horecabedrijf starten

U bent van plan een horecabedrijf te beginnen of u neemt een horecabedrijf over. Daar komt veel bij kijken en natuurlijk wilt u de zaken goed aanpakken. De gemeente kan u bij een aantal stappen ondersteunen. Meer informatie

Factuurvoorwaarden gemeente Schagen

Wij streven naar een efficiënte afhandeling van facturen. Wij doen onze uiterste best om uw factuur binnen 7 dagen te betalen. Wij kunnen dat alleen als de factuur volledig is. Meer informatie

Bedrijven Investeringszone voor het centrum

Vanaf 19 november kunnen de ondernemers in de binnenstad voor of tegen de komst van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) stemmen. Meer informatie over een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Bedrijfsbezoeken

De bedrijfscontactfunctionaris gaat regelmatig bij bedrijven langs en organiseert ook bedrijfsbezoeken voor het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie

Bedrijventerreinen

In de gemeente Schagen zijn diverse bedrijventerreinen. Meer informatie

Vragen rond personeel

Bent u ondernemer en op zoek naar personeel? Of hebt u personeel dat vermoedelijk schulden heeft? Meer informatie

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Bent u ondernemer binnen de gemeente Schagen? Dan kan het heel goed zijn dat u voor 1 juli 2019 een informatieplicht heeft over uw energiebesparende maatregelen. Meer informatie.

Verblijfsrecreatie, eisen voor ondernemers

In Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord, waaronder Schagen) bestaat een ontwikkelkader voor bestaande en nieuwe verblijfsrecreatie. Oftewel: regels waaraan nieuwe verblijfsrecreatie moet voldoen. Meer informatie

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor toekomstbestendig ondernemen. Het gaat om meer dan zuinig omgaan met energie. Meer informatie