HOME  |  Leven & Ondernemen  |  PALLAS

PALLAS

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnostiseerd en behandeld aan ziektes zoals kanker www.30000perdag.nl. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd en er loopt een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor.  PALLAS is de naam van de nieuwe reactor www.pallasreactor.com.

Om deze reactor te kunnen realiseren moet PALLAS aan veel eisen voldoen en verschillende vergunningen aanvragen. Een van deze vergunningen is een wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2017 heeft PALLAS daarom bestemmingsplan wijziging ingediend.

Ontwerp bestemmingsplan

Pallas heeft een bestemmingsplanwijziging aangevraagd om de PALLAS-reactor te kunnen bouwen. Op basis van het geldende bestemmingsplan zou er al een tweede reactor gebouwd kunnen worden. De gevraagde bestemmingsplanwijziging bestaat uit het vergroten van de bestaande nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte van 17,5 naar 24 meter.

Onderdeel van het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan is opgenomen aan welke eisen de nieuw te bouwen reactor moet voldoen.

Plan-MER

Een milieueffectrapportage brengt de milieueffecten in kaart voordat er een besluit over wordt genomen. De Plan-MER volgt dezelfde procedure als het bestemmingsplan.

De afgelopen weken is het Plan-MER beoordeeld door de commissie m.e.r.. De commissie m.e.r. is een adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Wij schrijven zelf geen milieueffectrapporten en wij nemen ook geen besluit over een plan of project. De initiatiefnemer van een plan schrijft het rapport. De overheid besluit over een project. De commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting. Haar werkwijze is transparant en haar adviezen zijn openbaar. Zij hebben geen enkele betrokkenheid hebben bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer.

Het advies van de commissie m.e.r. is op de website van de commissie m.e.r. te vinden.

De Plan-MER is opgesteld in overleg met de bevoegde gezagen en haar adviseurs. Hieronder vindt een overzicht van deze partijen en een link naar de website.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 26 februari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.overheid.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze indienen.

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0224) 210 400.

Vraag en antwoord

We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Op de vraag en antwoord pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij zitten, dan kunt u door het invullen van het digitale vragenformulier uw vraag stellen. Wij doen ons uiterste best u hier zo spoedig mogelijk op te antwoorden.