HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Dirkshorn

Projecten in Dirkshorn

Geluksplekken gemeente Schagen

Bent u ook benieuwd naar hoe de inrichting van de Dorpsstraat, Havenstraat, Voorpolderweg en een groot deel van de Ruimtevaartbuurt eruit komt te zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 10 mei in Eetcafé de Kastanjeboom aan de Dorpsstraat 15 in Dirkshorn. Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Herplanten bomen 2021

Komend najaar worden in de kernen van Waarland, Dirkshorn, Tuitjenhorn, Schagen en Warmenhuizen ongeveer 600 bomen teruggeplant. Meer informatie over herplanten bomen 2021

Nieuwbouw brandweerkazerne

Dirkshorn krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Op dinsdagavond 7 september organiseren wij samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Brandweer Dirkshorn een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw. De bijeenkomst is voor de direct omwonenden en andere geïnteresseerden. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Wilt u als geïnteresseerde bij deze avond aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. U ontvangt de officiële uitnodiging met alle gegevens over deze informatiebijeenkomst per e-mail. 

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Hoe de uitvoering van dit onderhoud gedaan wordt leest u op de volgende pagina. Meer informatie over de Kwaliteit van het openbaar gebied

Ruimte voor ruimte Oosterdijk (Dirkshorn-zuid)

Mooi wonen aan de zuidkant van Dirkshorn. Meer informatie

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen.

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Invasieve exoten

Informatie over invasieve exoten, de schade die ze aanrichten, hoe gemeente Schagen ze bestrijdt en wat u als inwoner kunt doen. Meer informatie over deze invasieve exoten

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES

Werkzaamheden begraafplaatsen in maart – april 2021

De gemeente vernieuwt de voetpaden van drie begraafplaatsen in de periode maart – april 2021. Meer informatie over werkzaamheden begraafplaatsen