HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Oudesluis

Projecten in Oudesluis

De ontwikkeling van Oudesluis

Een prachtig dorp met een goede band tussen de mensen. Dat is Oudesluis. De dorpsbewoners werken samen aan prettig wonen en leven, ook op langere termijn.

Het project ‘Herontwikkelen kern Oudesluis’ is één van de projecten binnen het programma De Kop Werkt. Meer informatie over het Herontwikkelen van Oudesluis

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Project Nieuwbouw Melchiorstraat

Samen met omwonenden, dorpsraad en de Wooncompagnie hebben wij een plan ontwikkeld voor de nieuwbouw van 12-18 sociale huurappartementen aan de Melchiorstraat in Oudesluis. Deze woningen bouwen we op de oude handbalvelden. De sociale huurappartementen zijn geschikt voor 1 of 2 personen van alle leeftijden. De woningen worden gebouwd door middel van een bouwsysteem, zodat ze snel klaar zijn.  De Wooncompagnie maakt op dit moment het bestemmingsplan. Hiervoor lopen de nodige onderzoeken. Zodra de schetsen klaar zijn, wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden in de voetbalkantine. Begin november moeten deze klaar zijn. Dan gaan wij weer in gesprek met omwonenden en de dorpsraad. Hiervoor krijgen alle omwonenden tijdig bericht. Wij hopen einde van dit jaar het conceptbestemmingsplan aan het college voor te leggen.

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen.

Geluksplekken gemeente Schagen

Bent u ook benieuwd naar hoe de inrichting van de Dorpsstraat, Havenstraat, Voorpolderweg en een groot deel van de Ruimtevaartbuurt eruit komt te zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 10 mei in Eetcafé de Kastanjeboom aan de Dorpsstraat 15 in Dirkshorn.  Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Invasieve exoten

Informatie over invasieve exoten, de schade die ze aanrichten, hoe gemeente Schagen ze bestrijdt en wat u als inwoner kunt doen. Meer informatie over deze invasieve exoten

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Hoe de uitvoering van dit onderhoud gedaan wordt leest u op de volgende pagina. Meer informatie over de Kwaliteit van het openbaar gebied

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES