HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Petten

Projecten in Petten

Energy & Health Campus

In een bijzonder duinlandschap en omringd door beschermd natuurgebied in Petten ligt een terrein van 70 hectare. Op dit terrein werken sinds de zestiger jaren diverse bedrijven op het gebied van energie en nucleaire geneeskunde. Meer lezen over Energy & Health Campus

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Korfwaterweg

In de omgeving van de Korfwaterweg komt water op het maaiveld en een hoge grondwaterstand voor. Dit leidt tot meldingen van bewoners over water in de kelder en vocht in de woning. Om na te gaan hoe de afvoer van regenen drainagewater nu is gewaarborgd wordt door de Gemeente Schagen een onderzoek ingesteld naar het huidige (grond) watersysteem. Meer informatie over de Korfwaterweg

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Hoe de uitvoering van dit onderhoud gedaan wordt leest u op de volgende pagina. Meer informatie over de Kwaliteit van het openbaar gebied

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal. Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Jodiumtabletten

Europese richtlijnen en de rijksoverheid hebben bepaald dat inwoners die in de buurt van een kernreactor of onderzoeksreactor, jodiumtabletten krijgen. Meer informatie over jodiumtabletten

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Pallas

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd. Daarom loopt er een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor. PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Meer informatie over de vernieuwing van de PALLAS reactor

Structuurvisie

Meer informatie over de structuurvisie Petten vindt u via de website dorppetten.nl