HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Petten

Projecten in Petten

Basis op Orde

Wij zijn de één de eerste gemeente in Nederland die het beheer van openbaar gebied volledig integraal heeft georganiseerd. Daar zijn wij met recht trots op. Meer informatie over de Basis op Orde

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Structuurvisie

Meer informatie over de structuurvisie Petten vindt u via de website dorppetten.nl

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal. Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Korfwaterweg

In de omgeving van de Korfwaterweg komt water op het maaiveld en een hoge grondwaterstand voor. Dit leidt tot meldingen van bewoners over water in de kelder en vocht in de woning. Om na te gaan hoe de afvoer van regenen drainagewater nu is gewaarborgd wordt door de Gemeente Schagen een onderzoek ingesteld naar het huidige (grond) watersysteem. Meer informatie over de Korfwaterweg

Pallas

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd. Daarom loopt er een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor. PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Meer informatie over de vernieuwing van de PALLAS reactor

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen