HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Schagen

Projecten in Schagen

Basis op Orde

Wij zijn de één de eerste gemeente in Nederland die het beheer van openbaar gebied volledig integraal heeft georganiseerd. Daar zijn wij met recht trots op. Meer informatie over de Basis op Orde

Bomen en groen herinrichten achter de A. Mauvestraat

Binnenkort kappen we 14 bomen rondom het parkeerterrein achter A. Mauvestraat huisnummers 73-103 en pakken we het openbare groen op. Meer informatie over het nieuwe groen achter de Mauvestraat 73-103.

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Nieuw bestemmingsplan voor Lagedijk

Het bedrijventerrein Lagedijk krijgt een nieuw bestemmingsplan. Samen met ondernemers van Lagedijk en omwonenden werkt de gemeente aan het nieuwe plan, dat gericht is op de toekomst. Een plan dat eenvoudig en overzichtelijk is, en gemaakt in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent dat we het plan op een andere manier maken dan u misschien gewend bent. Meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan Lagedijk

Stationsplein van Schagen mooier en groener

Schagen begroet graag onze bewoners en bezoekers in een groene, uitnodigende stad. Wij starten binnenkort met werk om het stationsplein mooier en groener te maken. Meer informatie over Stationsplein van Schagen

Toekomst schoollocatie De Rank, Josef Israëlsstraat

In de nabije toekomst zal de basisschool De Rank verplaatsen naar nieuwbouw. De huidige plek zal dan een nieuwe invulling gaan krijgen. Meer informatie over de locatie aan de Josef Israëlsstraat

Uitbreiding winkelcentrum Makado & Herinrichting openbare ruimte Nieuwstraat e.o.

U vindt hier meer informatie over de uitbreiding van het winkelcentrum Makado. Meer informatie over de uitbreiding van het winkelcentrum Makado

Woningbouw Regioplein

Op het Regioplein worden in opdracht van Wooncompagnie 46 sociale huurwoningen gebouwd. Meer informatie over de woningbouw op het Regioplein in Schagen.

Bedrijventerrein Lagedijk - de Lus

De gemeente Schagen heeft zelf op het bedrijventerrein Lagedijk nog grond beschikbaar. Meer informatie over De Lus

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal. Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Nes-Noord

Nes Noord ligt in Schagen ten noorden van Hoep-Noord in Schagen en wordt begrensd door de N241 en de spoorlijn. Meer informatie over woningbouw in Nes-Noord

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Thorbeckestraat

In de Thorbeckestraat wordt bij veel geparkeerde auto’s schade gereden. Deze schade kan niet altijd op de veroorzakers verhaald worden. Om dit te voorkomen en de straat veiliger te maken voor fietsers hebben wij samen met een vertegenwoordiging van de Thorbeckestraat een voorstel bedacht. Meer informatie over de Thorbeckestraat in Schagen

Toekomststrategie Witte Paal

Gemeente Schagen werkt aan het opstellen van een breed gedragen toekomststrategie voor bedrijventerrein Witte Paal. We willen hierin zoveel mogelijk input van u als betrokkene meenemen, zoals ondernemers, eigenaars en direct belanghebbenden. Meer informatie over de toekomststrategie van de Witte Paal in Schagen

Waldervaart

In het winkelcentrum van Waldervaart staan al een paar jaar een aantal winkelruimtes leeg. Direct naast het winkelcentrum zijn verschillende voorzieningen gelegen, waaronder basisscholen, een kinderdagverblijf, een kinderopvang en een sporthal. De gemeente heeft het voornemen om in 2020 de scholen direct naast het winkelcentrum te vernieuwen. Meer informatie over de Waldervaart in Schagen

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen