HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Schagen

Projecten in Schagen

Aanpak van weesfietsen bij het station

De gemeente start  in samenwerking met Wonen plus welzijn (Wpw) een project waarmee de overlast van langdurige gestalde ongebruikte fietsen bij het Station wordt aangepakt. Meer informatie over weesfietsen

Concept ontwikkelvisie Stad Schagen

Schagen is een populaire stad en groeit aan alle kanten, zowel in het centrum als aan de randen. De vraag naar meer woningen, sportvoorzieningen, tijdelijke functies, recreatieve functies, bedrijven, enzovoort zorgt dat er meer ruimte nodig is. Meer informatie over het concept ontwikkelvisie Stad Schagen

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Nes-Noord

Nes-Noord ligt in Schagen ten noorden van de wijk Hoep-Noord en tussen de N241 en de spoorlijn in. Meer informatie over woningbouw in Nes-Noord

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Projecten Schagen Zuid

Er zijn verschillende projecten binnen Schagen-Zuid. Meer informatie over deze projecten

Thorbeckestraat

In de Thorbeckestraat wordt bij veel geparkeerde auto’s schade gereden. Deze schade kan niet altijd op de veroorzakers verhaald worden. Om dit te voorkomen en de straat veiliger te maken voor fietsers hebben wij samen met een vertegenwoordiging van de Thorbeckestraat een voorstel bedacht. Meer informatie over de Thorbeckestraat in Schagen

Uitbreiding winkelcentrum Makado & Herinrichting openbare ruimte Nieuwstraat e.o.

U vindt hier meer informatie over de uitbreiding van het winkelcentrum Makado. Meer informatie over de uitbreiding van het winkelcentrum Makado

Waldervaart

In het winkelcentrum van Waldervaart staan al een paar jaar een aantal winkelruimtes leeg. Direct naast het winkelcentrum zijn verschillende voorzieningen gelegen, waaronder basisscholen, een kinderdagverblijf, een kinderopvang en een sporthal. De gemeente heeft het voornemen om in 2020 de scholen direct naast het winkelcentrum te vernieuwen. Meer informatie over de Waldervaart in Schagen

Bedrijventerrein Lagedijk - de Lus

De gemeente Schagen heeft zelf op het bedrijventerrein Lagedijk nog grond beschikbaar. Meer informatie over De Lus

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal. Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Herplanten bomen 2021

Komend najaar worden in de kernen van Waarland, Dirkshorn, Tuitjenhorn, Schagen en Warmenhuizen ongeveer 600 bomen teruggeplant. Meer informatie over herplanten bomen 2021

Nieuw bestemmingsplan voor Lagedijk

Het bedrijventerrein Lagedijk krijgt een nieuw bestemmingsplan. Samen met ondernemers van Lagedijk en omwonenden werkt de gemeente aan het nieuwe plan, dat gericht is op de toekomst. Een plan dat eenvoudig en overzichtelijk is, en gemaakt in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent dat we het plan op een andere manier maken dan u misschien gewend bent. Meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan Lagedijk

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Hoe de uitvoering van dit onderhoud gedaan wordt leest u op de volgende pagina. Meer informatie over de Kwaliteit van het openbaar gebied

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES

Toekomst schoollocatie De Ark, Josef Israëlsstraat

In de nabije toekomst zal de basisschool De Ark verplaatsen naar nieuwbouw. De huidige plek zal dan een nieuwe invulling gaan krijgen. Meer informatie over de locatie aan de Josef Israëlsstraat

Verkeersplan centrum Schagen

Wat zijn de voor- en tegenargumenten van een autoluw centrum? Wat vindt u van de verkeersveiligheid? Hoe creëren we een aantrekkelijk én bereikbaar centrum van de stad Schagen? Zomaar enkele vragen waar we antwoorden op zoeken. Deze antwoorden hebben wij nodig voor het maken van een verkeersplan voor het centrum van Schagen. Meer informatie over het verkeersplan centrum Schagen

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen