HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Sint Maartensbrug

Projecten in Sint Maartensbrug

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal. Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Invasieve exoten

Informatie over invasieve exoten, de schade die ze aanrichten, hoe gemeente Schagen ze bestrijdt en wat u als inwoner kunt doen. Meer informatie over deze invasieve exoten

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Hoe de uitvoering van dit onderhoud gedaan wordt leest u op de volgende pagina. Meer informatie over de Kwaliteit van het openbaar gebied

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen.

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES

Project Nieuwbouw Oude school Sint Maartensweg

Samen met de Wooncompagnie, omwonenden en dorpsraad hebben wij een plan gemaakt voor de nieuwbouw van 21 huur- en koopwoningen aan de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug. De woningen komen op de plek van oude school. We willen in dit plan de oude school zoveel mogelijk bewaren. Daarom proberen we in de oude school een aantal koopwoningen te bouwen. Ook onderzoeken wij of er een huisartsenpraktijk in het plan kan komen. De sociale huurwoningen zijn geschikt voor 1 of 2 personen van alle leeftijden wonen. De woningen worden waarschijnlijk door middel van een bouwsysteem gebouwd, zodat ze sneller klaar zijn. Op dit moment maakt de Wooncompagnie het bestemmingsplan. Hiervoor lopen de nodige onderzoeken. Ook worden de schetsen verder uitgewerkt. Wanneer deze klaar zijn, gaan wij weer in gesprek met omwonenden en de dorpsraad. We denken dit begin november van dit jaar te doen. Zodra we weten wanneer dit is, sturen wij alle omwonenden een bericht. Wij hopen einde van dit jaar het conceptbestemmingsplan aan het college voor te leggen.