HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Tuitjenhorn

Projecten in Tuitjenhorn

Bladstraat

Negen betaalbare woningen, voor starters en senioren. De komst van deze woningen is een wens van de dorpsraad van Tuitjenhorn, die hiervoor een onderzoek heeft gehouden onder de dorpsbewoners. Meer informatie over de woningbouw aan de Bladstraat

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Invasieve exoten

Informatie over invasieve exoten, de schade die ze aanrichten, hoe gemeente Schagen ze bestrijdt en wat u als inwoner kunt doen. Meer informatie over deze invasieve exoten

Onderhoud openbaar gebied

Ons openbaar gebied is groot. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Hoe de uitvoering van dit onderhoud gedaan wordt leest u op de volgende pagina. Meer informatie over de Kwaliteit van het openbaar gebied

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen.

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal.  Meer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Herplanten bomen 2021

Komend najaar worden in de kernen van Waarland, Dirkshorn, Tuitjenhorn, Schagen en Warmenhuizen ongeveer 600 bomen teruggeplant. Meer informatie over herplanten bomen 2021

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Reconstructie hoofdassen

Met de herinrichting van de hoofdassen van Tuitjenhorn verbeteren wij de woon- en leefomgeving hiervan. Momenteel bevindt Deelgebied 1 zich in de besteksfase en is de verwachting dat het in Q4 2021/Q1 2022 van start zal gaan. Meer informatie reconstructie van de hoofdassen in Tuitjenhorn en Kalverdijk

Woningbouw Bogtmanweg

In Tuitjenhorn wordt binnen een paar jaar een nieuwe woonwijk gebouwd aan de Bogtmanweg – Dorpsstraat. Met het ontwikkelen van deze woonwijk werken wij aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Tuitjenhorn. Waarbij de kwaliteit van de bestaande kern versterkt wordt en onze inwoners gelukkig kunnen wonen en werken. Meer informatie over de Bogtmanweg